EMNER

By samles til plantedag

THORSHØJ: Bestyrelsen for Thorshøj Borgerforening har via en husstandsomdelt invitation opfordret byens borgere til at deltage i en fælles plantedag i byens anlæg på lørdag den 12. april. Samme dag sælges ophugget elmetræ for højeste bud. De forhåbentlig mange deltagere tager fat på arbejdet lørdag formiddag, hvor der planlægges og graves huller til træplantning. Ved middagstid er der fælles frokost, og herefter kommer gartner Ole Rasmussen, Dybvad Planteskole, med de buske og træer, der skal plantes. Gartneren vil undervejs give plantesjakket gode råd om placering og pasning af planterne. I forvejen har foreningen ved en tidligere lejlighed sørget for, at en del af anlæggets udgåede elmetræer er blevet fældet og skåret op. Dette træ udbydes samme dag til salg for højeste bud. Alle er velkomne til at byde. Foreningens største opgave i årets løb - Thorshøj Marked i uge 33 - er også på tegnebrættet, og de første kræmmere, i øvrigt nye deltagere, har allerede meldt sig, så der er udsigt til rift om stadepladserne. Bestyrelsen i Thorshøj Borgerforening har i øvrigt konstitueret sig på følgende måde: Formand Birgit Jensen, næstformand Frank Steffansen, sekretær Mogens Buhl, kasserer Ib Møller, menig medlem Britta Jensen og suppleant Peter Nielsen, der også deltager i møderne. ÅB/kjær