EMNER

By står sammen om Uldfestival

Foreninger får del i festivalsoverskud på 100.000 kr., når de hjælper med det praktiske.

Iben Eriksen, idekvinden til Uldfestival i Saltum, får hjælp fra hele byen til Uldfestival 09 midt i maj.Foto: Grete Dahl

Iben Eriksen, idekvinden til Uldfestival i Saltum, får hjælp fra hele byen til Uldfestival 09 midt i maj.Foto: Grete Dahl

En halv snes foreninger i Saltum går i år sammen om årets Uldfestival midt i maj, for at den kan blive til noget. Festivalen har sat Saltum på det danske håndarbejdskort og den tiltrækker i tusindvis af gæster uden for sæsonen. Både i fjor og det første år, 2007, gav festivalen et overskud på 50.000 kr. Tidligere har idekvinden Iben Eriksen, Sdr. Saltum, trukket det store læs sammen med en hel masse frivillige. Nu har hun genoptaget sit arbejde som pædagog efter årene i Bindestuen i Saltum og dermed har hun ikke længere den fornødne tid. - Her i Saltum har vi, hvad vi kalder sognerådet. Det består af alle foreningsformænd, hvis de vil være med, og det er oprettet, så vi kan hjælpe hinanden, siger Iben Eriksen, der fortsætter: - Uldfestivalforeningen, som jeg er formand for, har lige haft møde med de andre i ognerådet. Det bliver nødvendigt at hjælpe hinanden i år. Sådan er det. Jeg ved, hvor lang tid, det tager. Det ville være ærgerligt for hele byen, hvis der ikke blev en Uldfestival. Men det bliver der som planlagt 16. og 17. maj. Vi har givet tilsagn om, at de foreninger, der stiller mandskab til rådighed for Uldfestivalen, får penge for det. Vi har 100.000 kr. i festivaloverskud og så mange penge behøver vi ikke at have, selv om det selvfølgelig koster noget at lave en Uldfestival. Vi kan ikke give store beløb til foreningerne, men lidt er vel bedre end ingenting. Nu er alle arbejdsopgaver uddelt i foreningerne. Alle har en koordinator i Uldfestivalforeningens bestyrelse og jeg er tovholder og ansvarlig, siger Iben Eriksen. Uldfestival 2009 vil præge hele byen og området ved Nols Sø ligesom i fjor. Skitserne for indholdet er også ved at være på plads. Der bliver workshops på skolen, bl.a. i maskinstrik, som man ifølge Iben Eriksen sagtens kan deltage i, selv om man ikke har en strikkemaskine. Underviseren har maskiner med. - Ruth Sørensen holder vist to forskellige workshops, strik i flere farver, og pulsvarmere med perler, der bygger på en gammel teknik. Vi planlægger også et monteringskursus, en workshop for begyndere og pelssmykker. På Torvet kommer der igen store telte med omkring 30 salgsstande med håndarbejde af virkelig høj kvalitet. Der er selvfølgelig gengangere, men de udvikler sig hele tiden. Vi skulle også gerne have fårehyrde Berit Kiilerich og hendes opvisning med hunde og får, Voergaard Levende Historie, fåreklipning, en kendt kok såsom Nicolaj Kirk fra Morgen tv ligesom vi havde Claus Meyer i fjor, Uldfestivalbal og mange andre oplevelser for hele familien. Egnssamlingen taler også om noget for mænd, siger Uldfestival-formanden. Den øvrige bestyrelse består af Inger Bertelsen, Rikard Andersen, Lene Agerbak Madsen og Inger Skovsgaard og til sognerådsmødet deltog repræsentanter for Saltum idræts Forening, Egnssamlingen, husflidsskolen, borgerforeningen, Lions Club, pensionistforeningen, Ældre Sagen, Baptistkirken og sognepræsten, tilføjer Iben Eriksen.