Aalborg

Bybus og landbus smelter sammen

Bybusserne i Frederikshavn skal bindes tæt sammen med den øvrige kollektive trafik.

i det nye rutenet bliver oplandsbusserne på rute 800, 801 og 802 til rute 11, 12 og 13. Det skal signalere sammenhæng med bybusserne rute 1, 2, 3 og 4.

i det nye rutenet bliver oplandsbusserne på rute 800, 801 og 802 til rute 11, 12 og 13. Det skal signalere sammenhæng med bybusserne rute 1, 2, 3 og 4.

Det er de ikke i dag, hvor Rådhuspladsen er den centrale holde- og venteplads for bybusserne. I stedet bliver rutebilstationen i forbindelse sommerkøreplanskiftett gjort til fikspunkt i bybusnettet. Det giver lettere mulighed for omstigning til tog, X-bus til Aalborg og til oplandsbusser. Håbet er, at det - sammen med en række mindre ruteomlægninger - vil få flere til at benytte bybusserne. Omlægningen gør det muligt at integrere busserne, som betjener det nære opland - Elling, Strandby, Haldbjerg, Kvissel, Ravnshøj og Skærum i bybusnettet. I Strandby skal bussen til at køre ad en ringrute, så den kommer tætterre på boligkvartererne. Den busløse sydlige del af Bangsbostrand får måske også fordel af omlægningen. Kommunen vil forsøge at få Vejdirektoratet til at forlænge overkørselslommen på E45 ved Bangsbostrand. Så kan bussen til Haldbjerg køre via Bangsbostrand. I dag er det ikke ikke fysisk muligt for en 12 meter bus at stoppe op i lommen mellem det nord- og det sydgående spor på E45. Ruteomlægningen indebærer også en gevinst for Hørby med en direkte morgenforbindelse fra Hørby til Frederikshavn. Unge fra Hørby, der går i skole i Fredeirkshavn, må i dag skifte i Sæby.