Bydamanlægget i Ø. Hassing renoveres med en naturlig sø

Ø. HASSING: Den gamle bydam i Ø. Hassing ser lyse tider imøde, efter at kommunen har købt den tilgrænsende ejendom. Sammen med Ø. Hassing Borgerforening er teknisk udvalg blevet enige om, at der laves en naturlig sø til ca. 50.000 kr.. Der skal ryddes op i krat og træer, fjernes hæk og plantes en ny bøgehæk samt planeres og såes med græs. På byrådsmødet blev henvist til, hvor pænt der var blevet i Ulsted, ja, så nu var det Ø. Hassings tur. Her bliver det dog ikke forslaget til 180.000 kr. til søen med faskiner, men en renovering med udjævning af dammens bredder, så den fremtræder som en naturlig sø.