Byen bakker op om boldklubben

Nye aktiviteter, stigende medlemstal og pæn økonomi

THORSHØJ:Opbakningen til den lokale idrætsforening i Thorshøj har været rigtig god i 2004. Medlemmerne og deres pårørende samt byens borgere stillede op gang på gang for at bidrage med store eller små indsatser. Enten det gjaldt foreningens forskellige arrangementer, praktisk arbejde eller i forbindelse med indtægtsgivende opgaver. En indsats der er yderste vigtig for at foreningen fortsat kan leve og udvikle sig. Formand Kurt Thomsen glædede sig i sin årlige beretninger over at foreningen er inde i en positiv udvikling. Medlemstallet er i fremgang, og flere nye aktiviteter er startet op eller i støbeskeen. Sidste års nye tiltag - gymnastik i den gamle skole - er blevet en fin succes, hvor over 20 gymnaster deltager. En dartklub har set dagens lys i løbet af 2004, og i løbet af 2005 ventes der at blive startet en Floorball klub i foreningens regi. Alt sammen nye tiltag, som bestyrelsen hilser meget velkommen. På det sportslige plan rykkede foreningens 1. hold i herrefodbold op i serie 4 og 2. holdet kvalificerede sig til serie 6.1. I ungdomsafdelingen fortsætter det gode holdsamarbejde med ØVI. Foreningens håndbolddamer beholdt lige akkurat skindet på næsen, og forblev i serie 3. En del skader har gjort sæsonen temmelig anstrengende at komme igennem. Pigerne er dog klar til endnu en indsats for klubben, hvor de bl.a. bidrager i forbindelse med DANA Cup og TTB's Idrætsuge. En ualmindelig stor offervilje blev lagt for dagen til foreningens 40 års jubilæum. Det betød at ønsket om penge til et nyt tag blev en realitet. Mange lagde vejen forbi til jubilæet, hvor der også blev udnævnt tre æresmedlemmer - Katrine Andreasen, Henry Christensen og Gunner Jørgensen. TTB deltager i udarbejdelsen af et Leader+ projekt i byen. I løbet af foråret vil der blive indkaldt til et borgermøde, hvor en revideret plan fremlægges for projektet. Regnskabet viste et flot overskud, som giver foreningen en sund økonomi. Dog understregede formanden, at det flotte resultat skyldes en god indsats ved DANA Cup i Hjørring, hvor TTB samarbejder med Skæve IF. Til bestyrelsen var der genvalg af Annika Thomsen og Henrik Møller Jensen mens Annette Staun Christensen blev valgt i stedet for Helle Nielsen. Suppleant Peter Jacobsen og revisor Erling Thomsen blev genvalgt. I håndboldafdelingen var der genvalg til Jane Andreassen og Lene Andersen, men Britta Nielsen ikke ønskede at fortsætte. I stedet vælges et medlem fra gymnastikafdelingen.