Lokalpolitik

Byen flytter tilbage

Støvrings gamle centrum bliver rundkørsel

STØVRING:Det er faktisk det rigtig gamle Støvring, som nu bliver revet ned for at give plads til en ny rundkørsel ved Hobrovej, Grangårdsvej og Mosbækallé. I forrige århundrede bestod byen blot af 14 bygninger. I forbindelse med udskiftningen af landsbyerne, hvor gårde blev flyttet ud på jorderne, blev for eksempel kroen flyttet længere mod nord, hvor den ligger i dag. Den røde to-etages bygning, som falder for udviklingen og buldozerne, ligger, hvor kroen lå engang og hvor tidligere lå Superkøbmanden. Bag højskolen lå møllen ved Møllesøen og centrum rykkede nordpå med bygningen af Støvring kirke i 1908. - Det er jo interessant, at det fremgår af historien, at Buderup sogn voksede fra 274 indbyggere i 1801 til 618 indbyggere i 1879. Og det inden jernbanen kom, fremhæver borgmester Anny Winther. Det var en stigning højere end amtsgennemsnittet dengang. Også i dag kan Støvring konstatere, at den vokser mere end de fleste kommuner i landet og især i Nordjylland. Dengang var bilerne endnu ikke opfundet, jernbanen var ikke kommet den vej, så forklaringen har været beliggenheden ved Mastrup Å med gode jorder og vand til at drive en mølle. Kroen lå i Støvrings gamle centrum fra 1722 til 1804. Ved udskiftningen af gårdene flyttede fem af 14 gårdmænd og nogle husmænd. Jernbanen kom først til Støvring i 1879 og Støvring blev en såkaldt dobbeltby med hovedvejen og banen tæt på hinanden. Siden er trafikken som bekendt steget, selv om man nok ikke i dag ville kalde Støvring en tredobbeltby med yderligere motorvejen til at drive udviklingen frem. Den ny rundkørsel koster 2,4 million kroner og der nedrives fire ejendomme. På sit sidste møde vedtog byrådet at sætte gang i arbejdet. Efter anlægget er udført, er det meningen at sælge den overskyende jord til nybyggeri. Byrådet har desuden vedtaget en tillægsbevilling på 160.000 kroner til nedrivningen af Nibevej 12 og Hobrovej 3.