Suldrup

Byen har brug for dig i fremtiden

1. februar 2011 holdes der borgermøde i Suldrup. På dagsordenen er et fremtidsværksted, som skal klarlægge realiter ønsker og visioner for Suldrup.

Samtlige foreninger, organisationer og institutioner i Suldrup var 30. november til møde om at stå sammen om at invitere til borgermøde omkring det at bevare og udvikle Suldrup. Udviklingskonsulent fra Rebild Kommune Pia Bonde fortalte om andre byers erfaringer med borgermøder med fremtidsværksteder. Der var en livlig og konstruktiv dialog og debat, mange ideer svirrede allerede i luften, og det stod helt klart, at der er bred enighed om at styrke samarbejdet på tværs, og at alle er 26 aktører er medarrangører af borgermødet. Til at stå for den endelige planlægning af borgermødet blev der nedsat en styregruppe, der ud over formand for borgerforeningen Torben Tved Linde består af Jørn Otte fra IK Frem, Erling Trads fra grundejerforeningen Møllers Bakker og Lokalhistorisk arkiv, Kim Mathiesen fra skolebestyrelsen og Lisse Trads fra Ældre Sagen.