Byen mødte op til indvielsen

Aldrig har så mange været samlet ét sted i Mou

MOU:- Det blev en festdag af de helt store, da Mou indviede sin nye skole. Gennem de flagudsmykkede gader i Mou strømmede folk til skolen fra nær og fjer. Parkeringspladserne ved Mou kirke, Mouhallen og Børnely kunne slet ikke rumme de mange biler, så det blev nødvendigt at parkere langs såvel Ny Høstemarkvej som Dokkedalvej. Sjældent om aldrig har så mange mennesker været samlet i en bygning i Mou. Den nye skole var stuvende fyldt såvel på gulvplan som på anden etage på balkonerne på tre sider omkring den store sal, hvor de mange taler blev holdt, og hvor afsløringen af Peter Langes dejlige vandkunst fandt sted. Det hele begyndte med, at Mou Kanonlaug uden for den nye skoles hovedindgang affyrede en salut for den nye skole. Og så vandrede alle ind i skolen, hvor skolebestyrelsesformand Niels Heuckendorff bød velkommen til de mange gæster. - Skolen tilhører først og fremmest børnene; men den tilhører også alle borgere i Mou. Skolen har de ideelle rammer for såvel skoleaktiviteter som kulturelle arrangementer til glæde for alle. Formanden sluttede med at udtrykke sin store glæde over den nye skole. Borgmester Kristian Schnoor fortalte i sin tale, at Mou Skole altid havde fyldt meget i hans liv til at begynde med, da han som ung lærer på Tofthøjskolen modtog de ældste elever fra Mou, som sluttede deres skolegang på Toftehøjskolen, og senere som byrådsmedlem og borgmester. Han udtrykte sin store respekt for det arbejde, som skolens lærere udførte. Han sluttede sin tale med at overbringe kommunens pengegave på 10.000, - kr. til Søren Birk Nielsen, der som ankermand for indsamlingen til Vandkunsten modtog gaven. Derefter var der tale af arkitekt Tage Bach, der gav en historisk redegørelse for de skoler, der havde været i Mou. Han omtalte således den anden skole fra 1847, som nu var hans private bolig. Den havde i sin tid kostet 800 rigsdaler at bygge. 1914 bygningen, der i forbindelse med det nye byggeri, ikke længere bruges som skole, kostede10.064 kroner at bygge, og det svarer til, hvad det koster at bygge en kvadratmeter i dag. Tage Bach sluttede sin tale med at overbringe teknikernes og håndværkernes gave til skolen, en check på 5.000, - kr., som ligeledes skulle bruges til at betale Peter Langes Vandkunst. Skolens leder Vibeke Verwohlt blev næste taler, hun følte sig som Jeppe i baronens seng. - Drømmer jeg, - eller er jeg vågen, sagde hun. Skolelederen var umådelig glad for sin nye skole. Og hun var ikke i tvivl om, at det er Nordjyllands dejligste og smukkeste skole. Elevrådsformanden Nicolai Hansen var også meget glad for den nye skole, men kunne ikke lade være med at omtale elevernes opfattelse af, at skolebøgerne, man bruger, er fra det 17. eller 18. århundrede. Et hip til de mange kommunalbestyrelsesmedlemmer, der var til stede. - Det er godt med gode fysiske rammer, men der skal også være tidssvarende skolematerialer, hvis skoleresultatet skal være optimalt. Finn Hartmann, skoleleder fra Kongerslev, holdt en kort tale, hvorefter han overrakte tre gaver: En til eleverne, en til personalet og sidst en til forældrene. For alle tre gaver var der en betingelse. De måtte ikke komme ud af lokalet, hvori de var blevet overbragt. Gaverne var spil som de tre grupper kunne underholde hinanden med. Sidste taler var næstformanden for skolebestyrelsen, Søren Birk Nielsen, der overrakte Peter Langes Vandkunst til skolen, hvorefter skoleleder Vibeke Verwohlt afslørede den vandspringende eventyrfortællende vandkunst, der både kunne virke inspirerende på tilskuerne, og hensætte en i fordybelse. Fra balkonen sang først 7. A den nye Mou skoles sang, hvorefter alle sang den før der blev åbnet for servering af mad lavet af Kongerslev Produktionsskole.