Øster Vrå

Byensborgeregav flot støttetil årets festuge

ØSTERVRÅ:Østervrå Festuge er slut for denne gang. Siden sidste søndag og frem til lørdag aften blev et utal af arrangementer for både børn og voksne afviklet i hastigt tempo hen over ugen. Siden foråret har et fem mand stort festudvalg haft travlt med at få brikkerne til at falde på plads. Dels med at få tilrettelagt et godt og alsidigt program og dels med at få de mange praktiske opgaver sat på skinner. Det er de sluppet rigtig godt fra ved at kombinere gode traditionelle tilbud med helt nye. Hovedparten af programpunkterne har været tilrettelagt og afviklet af byens foreninger og institutioner, hvor af enkelte havde hente lidt hjælp udfra i form at professionelle aktører. Byens borgere har igen sluttet flot op om de mange arrangementer, flere ved noget end ved andet helt afhængig af, hvilken aldersgruppe arrangementerne har henvendt sig til. Største besøgstal har ikke overraskende været søndagens showtime og tirsdagens Familieaften samt torsdagens poolparty, mens der var uventet mange, der havde lyst til at spille banko mandag aften. En af festugens nyheder fik også rigtig pænt besøgstal, da der var indbudt til fredagens Danseaften og harmonikatræf, bestemt et arrangement der må komme igen i 2007. Mange frivillige Mange frivillige har også været på banen i ugens løb. De har bidraget med at løse forskellige opgaver – stå i salgsboder, rydde op og gøre rent, stille op til nye arrangementer. Ikke mindst har en stab af unge teknikere standhaftigt stået bag og sørget for at lyd og lys samt forskellige tekniske finesser har virket til fuld tilfredshed for alle. Byens erhvervsdrivende har bidraget med mange flotte sponsorgaver, som bl.a. har gjort det muligt at afvikle forskellige konkurrencer med flotte præmier. Det økonomiske resultat er der ikke noget bud på, og der ventes ikke at foreligge et regnskab for festugen før om en god måneds tid. ÅB