Byer på spanden har formået at oppe sig

Trængte nordjyske kommuner vekslede nedtur til vækst

Med en ledighed på historisk lavpunkt handler det nu om at tilfredsstille den mere krævende arbejdskraft, sådan som Aalborg med havnefrontens forvandling er undervejs med, siger Bent Dalum.

Med en ledighed på historisk lavpunkt handler det nu om at tilfredsstille den mere krævende arbejdskraft, sådan som Aalborg med havnefrontens forvandling er undervejs med, siger Bent Dalum.

NORDJYLLAND:At folk flest præsterer bedst under pres er ikke noget nyt, og nu er det bevist, at det også gælder for kommuner. Arbejdsgiverorganisationen HTS - Handel, Transport og Service har som omtalt i NORDJYSKE mandag undersøgt erhvervsklimaet i samtlige danske kommuner, og tre nordjyske kommuner, Frederikshavn, Hjørring og Aalborg er med helt i top men henholdsvis en 1., en 2. og en 8. plads. - Forklaringen er, at regionen har haft en arbejdsløshed, der har ligget væsentligt over landsgennemsnittet. Derfor har de også haft og har fortsat størst tilskyndelse til at gøre en indsats for at fremme erhvervslivet, siger leder af institut for erhvervsstudier ved Aalborg Universitet, Bent Dalum. Og at Frederikshavn topper på listen, kommer ikke bag på ham. En hård tur - Frederikshavn har været en ordentlig tur igennem med lukningen af værfterne, men i en situation, hvor byen reelt stod med ryggen mod muren, er kommunen lykkedes med at få en ny anvendelse af havneområdet, herunder etablering af en erhvervspark. Samtidig har man formået at melde ud til omverdenen, at Frederikshavn fortsat har noget at byde på, siger Bent Dalum. For Aalborg har der været tale om samme grundlæggende mekanismer, herunder primært en høj arbejdsløshed. - I virkeligheden har Aalborg haft en højere ledighed end i nabokommunerne, men i dag er byen tæt på landsgennemsnittet og ledigheden langt lavere, end jeg havde troet muligt for et par år siden, siger Bent Dalum, der ikke er i tvivl om, at byens lange, seje træk med at ændre sig fra at være en industriby til en by med videnarbejdspladser og kulturudbud spiller en meget stor rolle. Ry som en aktiv by - Aalborg har fået ry som en by, hvor der sker noget, og når gæster kommer hertil kan de ved selvsyn se, at det er tilfældet, idet hele havnefronten er under forvandling, siger Dalum, der ikke er i tvivl om, at kombinationen af en spændende havnefront og kulturtilbud som aktivitetscentret Nordkraft, der er på vej, og det planlagte musikhus vil højne byens tiltrækningskraft yderligere. - Samtidig formår Aalborg at fortælle omverdenen, hvor stor forandring byen gennemgår, siger Bent Dalum, der personligt har oplevet Aalborg Erhvervsråds præsentation af byens udvikling over for gæster udefra. - Det virker meget imponerende, og det bliver ikke mindre af, at folk, når de færdes i byen oplever hele havneområdet som en stor byggeplads. At de nordjyske byer med ledighedstal helt i bund er ifølge Bent Dalum ikke udtryk for, at de er nået i mål. En ny dagsorden - Indsatsen for at få arbejdsløsheden ned var en dagsorden. Nu handler det om at tiltrække den mere krævende arbejdskraft, og i den sammenhæng er det vigtigt, at der fortsat sker noget, siger Bent Dalum, som tilføjer, at aktivitet og kultur ikke gør det alene. - Det handler selvfølgelig også om mere specifikke ting, såsom et højt beredskab til servicering af virksomhederne, eksempelvis effektiv byggesagsbehandling, det fungerer tilsyneladende også i de pågældende byer, siger han. niels.brauer@nordjyske.dk