EMNER

Byer på sporet - eller når vrangen vendes ud af en lille stationsby

ARDEN:Hvad sker der, når vrangen vendes ud af en stationsby? Hvilken betydning får det for byens liv, at baneoverkørslen på stationsbyens gamle hovedgade lukkes og erstattes med en ny omfartsvej. Hvordan leves livet i "byer på sporet"? De interessante spørgsmål har Erhvervs og Byggestyrelsen efter længere tøven nu sat en halv million kroner af til at belyse. Sigtet rettes mod en række jyske byer langs den vestjyske og østjyske længdebane. Nemlig strækningerne mellem Esbjerg og Kolding og fra Padborg til Aalborg. Og eftersom Arden står lige midt i byggerodet, har den himmerlandske stationsby fået førertrøjen trukket over hovedet, som projektleder Christel Ebsen fra SBS Byfornyelse udtrykker det. Projektet har fået titlen "Byer på Sporet" med en bevilling på en halv million kroner. SBS har allieret sig med Landskabskonsulenterne i Svenstrup og kunstneren Thomas Andersson. Efterfølgende vil indrapporteringen fra andre jyske "byer på sporet" sættes i værk. Egentlig var det hensigten at først at spørge rundt i en række byer og derefter bruge erfaringerne i eksempelvis Arden. Men desværre har vi først nu fået bevillingen, så derfor vender vi faktorernes orden og gør Arden til den projektbærende by, hvis erfaringer så kan bruges andre steder, forklarer Christel Ebsen. Efterfølgende vil indrapporteringen fra andre jyske "byer på sporet" blive sat i værk. Akkurat som borgmester H. C. Maarup (S) beklager Christel Ebsen, at den nødvendige bevilling først nu er til stede. Allerede i januar-februar forlød blev projektet bragt på bane. - Ventetiden har vitterligt sat lodsejernes tålmodig på en urimelig prøve, fordi man jo var forhindret i at foretage sig noget, så længe der ikke var aftalt en helhedsløsning. Heldigvis har både beboere, men også amtet, der jo bare kunne have etableret noget beplantning, været positive medspillere og tålmodigt ventet på et udspil fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, fremhæver H. C. Maarup.