Byfest skæmmet af slagsmål

Politipatrulje med hund måtte skille flere grupper af aggressive unge

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Søn­dag un­der­holdt otte grup­per af børn og unge pub­li­kum med san­ge i fest­tel­tet ved et Stjer­ne for en ef­ter­mid­dag ar­ran­ge­men­tet.

RØRBÆK:Søndag aften sluttede dette års byfest i Rørbæk med revyforestilling og uddeling af byens rose. Det foregik alt sammen i festteltet på sportspladsen, og årets hæderstildeling tilfaldt Jens Bjørn. Dommerkomitéens begrundelse var hans kæmpearbejde med i-drætsforeningen, legepladsen og revyen og mange andre lokale aktiviteter, og publikum kvitterede med at hylde ham med et stort bifald under teltdugen. Det kolde og regnfulde vejr dominerede det meste af dette års byfest i Rørbæk. Af samme grund samlede koncerten med Gasolin kopiorkestret Fifi Dong onsdag aften 170 betalende, omkring 50 færre end forventet fra festudvalgets side. - Til gengæld hyggede folk sig godt inde i teltet med de gamle Gasolin numre, påpeger Ingrid Myrup fra idrætsforeningens festudvalg. Uro med lokale unge Natten til lørdag efter at festteltet med diskotek var lukket, opstod der slagsmål mellem flere grupper af rivaliserende lokale unge. Hobro Politi var allerede blevet hidkaldt til festpladsen, da arrangørerne havde mistanke om at en mandlig gæst var på vej til at køre væk i en bil i spirituspåvirket stand. Det viste sig ved en politipatruljes ankomst, at han på ingen måde overskred den tilladte promillegrænse. Ifølge vagthavende hos Hobro Politi opstod slagsmålene mellem flere små grupper af unge lige pludselig under politiets tilstedeværelse i Rørbæk. Især to grupper var meget aggressive uanset politiets tilstedeværelse, og der måtte et bid i en af kombattanterne fra en medbragt politihund, før de to grupper endeligt fulgte de to politifolks påbud om at forlade stedet i hver deres retning. Få i optog Søndag eftermiddag var der traditionen tro vognoptog gennem byen, men i år var der desværre kun tilmeldt tre vogne. Førstepræmien tilfaldt Havelågeforeningen, nummer to blev Skovmosevej efterfulgt af Grøndalsvej. Efter at optoget var ankommet til sportspladsen søndag eftermiddag, var det tid til et Stjerne for en eftermiddag optræden af lokale børn og unge i tørvejr inde i festteltet. Otte hold var tilmeldt, og de underholdt på forskellig vis de mange tilskuere med deres sangtalenter og kunstneriske optræden meget tydeligt inspireret af fjernsynskiggeri. Vinder af sangdysten blev Julie Pedersen med en sang fra Poppy Handa. De to andenpladser tilfaldt de to duoer Julie Christiansen og Anne Jensen samt Stine Pedersen og Sine Klitgaard. Som afslutning på årets byfest søndag aften rettede Lars Nielsen som formand for idrætsforeningen en stor tak til alle de mange, der havde hjulpet med praktisk arbejde, så byfesten kunne forløbe godt med et overraskende generelt flot fremmøde blandt publikum uanset det kolde og regnfulde sommervejr.