Lokalpolitik

Byfornyelse blev billigere end ventet

BRØNDERSLEV:Til byrådsmødet onsdag foreslår teknik- og miljøudvalget, at byrådet godkender det endelige anlægsregnskab for byfornyelsesarbejderne/gårdanlæg for byfornyelsesbeslutningen Torvegade-Tygelsgade. Der er tale om en samlet støtteberettiget anlægsudgift på 1.212.000 kr. Det endelige anlægsregnskab viser et mindreforbrug på 630.000 kr. brutto og netto 315.000 kr. i forhold til, da byrådet i 2001 gav en anlægsbevilling på 1.843.000 kr. - 921.000 kr. netto. De 1.212.000 kr. fordeler sig med 205.000 kr. i nedbrydningsarbejder, 805.000 kr. til gårdanlæg, 85.000 kr. til bygningsarbejder ved ejendommen Torvegade 4 samt arkitekthonorar 117.000 kr. Det ubrugte beløb kan bruges på projektet Torvegade 10-Bredgade 64.