EMNER

Byfornyelse er kommet et stort skridt nærmere

PANDRUP:Projektet omkring byfornyelse på et område ved Blokhusvej er nu så langt fremme, at borgmester Flemming Jansen (V) onsdag aften, i forbindelse med et debatmøde omkring Pandrups videre udvikling, kunne fremlægge en skabelon til et kommende lokalplanforslag for området. Ejendommene beliggende Blokhusvej 7-9-11 og Bryggerivej 1 skal rives ned for efterfølgende at give plads til et byggeri med butikker i stueetagen og boliger ovenpå. I alt får investorerne et areal på 2.713 kvadratmeter at boltre sig på. Dertil kommer et parkeringsareal på 500 kvadratmeter. Pandrup Byråd har ikke har sagt endelig "go" til projektet, men det er vigtigt, at beslutningen træffes inden udgangen af 2004. Reglerne for byfornyelse ændres nemlig ved årskiftet, og de gamle betingelser er mere gunstige for kommunen end de nye. For kommunen er det afgørende, at den har sikkerhed for, at investorerne står klar, inden den rydder grundene. Pandrup Erhvervsinvest er klar med checken til kommuen, hvis investeringsselskabet til gengæld finder nogle interesserede butikker, der vil slå sig ned i Pandrup. Dog har Pandrup Erhvervsinvest tilkendegivet, at selskabet gerne ser de to lagerbygninger i tilknytning til det nuværende Fakta også bliver nedrevet. Pandrup Erhvervsinvest, i skikkelse af Bent Honoré, Bent Bach, HP Gruppen og Sparekassen Hvetbo, har entreret med to byudviklingsfirmaer, som i øjeblikket er ved at undersøge, hvilke butikker, der kunne være interesserede i at komme til Pandrup. Personligt kunne Sparekassen Hvetbos direktør, Jens Boelskifte, godt forestille sig, at byen fik en skobutik og en butik med kosmetik. Men vigtigst for ham er det, at de nye butkker ikke blot bliver døgnfluer. - Det er vigtigt, vi får succes - vi har ingen interesse i at bygge noget, der kommer til at stå tomt, for vi har ikke brug for flere ledige lokaler i byen, siger han.