Lokalpolitik

Byfornyelse forberedes

Byfornyelsen ventes i gang til foråret.

JERSLEV:Den planlagte byfornyelse i Jerslev ventes at komme i gang til foråret. Det kom frem på borgermødet på Jerslev Kro. Her fik de borgere, der er kommet med indsigelser, mulighed for at kommentere deres indsigelser. Karin Kaae fra Jerslev Kro anker over, at der skæres i antallet af parkeringspladser i forhold til i dag. I dag har kroen otte, men der bliver ifølge forslaget kun seks. Karin Kaae har i dag 12 værelser, men hun kunne godt bruge det dobbelte. Der blev foreslået, at der bygges på P. Dyrskjøtsvej, nu, hvor der ikke opføres ældreboliger. En anden løsning er også at bygge oven på den eksisterende bygning. I dag er der en gammel lagerhal bag kroen. Den benyttes af købmand Preben Svendsen. Det er planen at fjerne denne bygning. Preben Svendsen har behov for at bygge 200-250 kvadratmeter lager tæt på forretningen. Lars Kaae ankede over, at der i lokalplanen lægges op til, at der ikke må etableres paraboler. Formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K): - Har I ikke fællesantenne. Lars Kaae: - Jo, men der er mulighed for at etablere internet-forbindelser via parabol. Karsten Frederiksen sagde, at der er en mulighed for at ændre i lokalplanen. Lars Kaae ankede også over, at der i planen lægges op til, at der kun er 20 procent friareal mod tidligere 50. Lars Kaae stillede også forslag om, at mindestenen, der nu står ved forsamlingshuset, flyttes tilbage til Torvet, hvor den tidligere har været placeret. Det ser Brønderslev Kommunes repræsentanter ikke som noget problem, og faktisk finder de, at det er en god idé. Alle er enige om, at projektet bliver et stort plus for Jerslevs midtby. Og ikke mindst torvet. Byplanlægger Charlotte Hornemann sagde, at det ikke har nogen praktisk betydning. Efter det åbne møde var der forhandlinger med de enkelte implicerede. Karsten Frederiksen håber på, at lokalplanen kan behandles i byrådet i februar. - Der er nogle ting, forvaltningen skal have klaret inden planen er klar, sagde Karsten Frederiksen. Karsten Frederiksen regner med, at det praktiske kan klares så betids, at hele byfornyelses-projektet - både torvet og de bygningsmæssige ændringer - kan komme i gang til foråret, som det var planlagt. Med hensyn til den helhedsorienterede byfornyelse, skal statstilskuddet bruges inden for en bestemt periode.