Lokalpolitik

Byfornyelse i Birkelse fortsætter - uden ny kloakker

Nyt torv og trafiksikring i Birkelse planlægges i detaljer

BIRKELSE:Mangel på penge til at udskifte kloakkerne på Gl. Landevej i Birkelse får ikke lov til at forhindre eller udsætte borgernes projekt med byfornyelse i Birkelse by. Det er aftalt på et møde mellem repræsentanter for Aabybro Kommune og fra de lokale rødder i Birkelse. - Det var et meget positivt møde, og vi var enige om, at udskiftningen af kloakkerne ikke er en hindring for byfornyelsen, siger Erik Nielsen fra borgergruppen. Det blev ellers tidligere konstateret, at kloakkerne, som er lagt i fortovene på Gl. Landevej i Birkelse, skal renoveres inden for en overskuelig fremtid, men det har Aabybro Kommune ikke penge til at gøre nu i forbindelse med projektet, og derfor ville det være dumt at bruge en masse penge på anlæg af nyt torv, buslomme og andre byfornyelsesideer, hvis de om nogle år skulle fjernes, fordi kloakkerne skulle udskiftes. - Men vi blev enige om, at vi i forbindelse med etablering af de trafikdæmpende foranstaltninger skal se, om vi kan bruge anlæg, som kan flyttes eller kan genbruges, hvis kloakkerne pludselig skal skiftes, siger Erik Nielsen. Hans Vium fra Aabybro Kommune tør ikke sætte år på kloakkernes levetid, men han oplyser, at en udskiftning endnu ikke er en del af Aabybro Kommunes spildevandsplan, som løber frem til 2010. Men der er tale om et én-strenget system, og i Aabybro Kommune er det planen at udskifte det til et to-strenget. Dog bliver det Jammerbugt Kommunes opgave at udarbejde en ny spildevandsplan, når storkommunen træder i kraft til årsskiftet. På mødet blev det også aftalt, at projektet nu overgår til kommunen, så tegningerne kan udarbejdes i detaljer og behandles i en arbejdsgruppe med både kommunale repræsentanter samt Christian Kristensen og Jørgen Olsson fra Birkelse. - Vi har én million kroner til projektet og flere ansøgninger ude, og der skal tages udgangspunkt i anlæggelse af torvet og dernæst handler det om trafiksikrende foranstaltninger. Nyt asfalt og opretning af fortove er en kommunal opgave, siger Erik Nielsen om planerne for årets arbejde. For at kunne komme i gang er det nødvendigt at købe en konsulent til at foretage projekteringen, da kommunen ikke har ressourcer til det, og det er endnu ikke aftalt, hvem der skal betale det pågældende firma.