Byfornyelse - med forbehold

HOBRO:Ideen om at byfornye den sydlige del af gågaden samt bymiljøet syd for Skibsgade i Hobro fik en positiv modtagelse i byrådets økonomiudvalg. Men dermed ikke sagt, at byfornyelsen også vil blive gennemført. Det er et projekt til samlet 11,7 mio. kr., og før man politisk siger ja eller nej, vil medlemmerne i økonomiudvalget have en tilkendegivelse fra Socialministeriet, som forvalter byfornyelsesloven og dermed de statslige midler, som kan knyttes til projektet. - Reglerne siger, at vi kan opnå et tilskud på en tredjedel af udgiften. I det aktuelle projekt svarer det til 3,9 mio. kr., og derfor er det naturligvis ikke uden betydning, hvordan Socialministeriet stiller sig, siger borgmester H.C. Maarup (S). I et foreløbigt oplæg til byfornyelses nævnes indsatsområder som forskønnelse af Adelgade, forbedring af torve og pladser, et ungdomshus og byens sammenhæng på tværs af Brogade. Skolefest med spisning { HVORNUM: Hvornum Skole prøver i år noget nyt ved skolefesten, nemlig at spise sammen klassevis efter skuespillet. Man begynder derfor med skuespil klokken 18 i gymnastiksalen, hvorefter der er fællesspisning i de enkelte klasser. Cirka kvart i otte stiller børnene op til indmarch, hvorefter der er dans til kl. 22. Skolefesten er torsdag 24. januar. Der er generalprøve på dagen kl. 12.30 for børn fra børnehaver, elever fra enkelte andre skoler samt bedsteforældre og andre interesserede fra skoledistriktet. I øjeblikket står meget i skolefestens tegn. 3. og 6. klasse arbejder på livet løs med skuespillet. I næste uge er skemaet brudt op, så de to klasser har hele dagen til at koncentrere sig om øvningen. { Løgstørvej 101, Hørby Sælger: Ejnar Kristian Jensen Køber: Poul Erik Bonde, Ejd. værdi: 770.000 { Himmerlandsvej 6, Hobro Sælger: Gunnar Mortensen Køber: Benny Vagnø Jensen og Laila Dyrholm, Ejd. værdi: 830.000 .