Lokalpolitik

Byfornyelse på landet - nu

Vi har brug for en stærk, landsdækkende økonomisk fond til at få sat endnu mere gang i fornyelse

og forskønnelse af vore landsbyer og landdistrikter. Det er en afgørende betingelse for at tiltrække og fastholde borgere i mange steder på landet, hvor en vækst i befolkningen samtidig kan styrke den erhvervsmæssige udvikling. Opgaven med at gøre omgivelserne pænere og hermed mere attraktive både for nuværende og kommende beboere i landsbyer og landdistrikter er enorm. Allerede i dag er over 60 mio. kvadratmeter landbrugsbygninger gjort overflødige i landbrugsmæssig sammenhæng. Omkring halvdelen af disse betragtes som bevaringsværdige, mens den anden halvdel er uden arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi. En beregning viser, at det vil koste omkring 7,5 mia. kroner alene at fjerne disse overflødige bygninger til avl og drift i landbruget. Hertil kommer, at 15.000 af de eksisterende landbrug ventes nedlagt inden 2015, så der kun vil være knap 10.000 brug tilbage. Det betyder, at endnu flere bygninger skal fjernes eller fornyes og anvendes til andre formål. Også mange huse og ejendomme, der har været brugt til beboelse og forretning, står tomme eller går i forfald, så det virker afskrækkende på mulige tilflyttere og trist på nuværende beboere. Vurderingen er, at det vil tage 15-20 år at gennemføre opgaven med at få ryddet op, men så længe kan vi bestemt ikke vente. En stærk fond er nødvendig Derfor har jeg slået til lyd for, at vi på landsplan får oprettet en fond, som lokale grupper af borgere, foreninger og grundejere kan trække på, når de tager fat på sanering, fornyelse og forskønnelse af bygninger og områder på landet. Kreditforeninger, forsikringsselskaber, staten, kommuner, regioner, virksomheder og flere andre må bidrage for at sikre den nødvendige økonomiske slagkraft. En oplagt deltager må være Fonden Realdania, som på fornem vis kontant har støttet en række projekter i by og på land til gavn for ”almennyttige formål især inden for den byggede miljø”. Fonden har f.eks. satset 60 millioner af formuen på rundt regnet 28 milliarder for at få sat fokus på en nytænkning af udformning og placering af landbrugets bygninger i det åbne land. Ønsket er, at det i fremtiden ikke alene tages hensyn til krav om fleksibilitet, effektivitet, miljø og dyrenes velfærd, men og så til udformning af arkitektonisk kvalitet samt værdier i landskabet og kulturmiljøet. I løbet af det seneste halve århundrede har vi brugt bunker af milliarder på sanering og byfornyelse i både store og små byer, hvilket har været aldeles nødvendigt og fortsat vil være påkrævet en del steder. Men det er også på høje tid med en massiv indsats i landsbyer og landdistrikter, så fornyelse og forskønnelse kommer på dagsordenen og bidrager til at gøre områderne mere attraktive for bosætning og erhverv og hermed en fortsat positiv udvikling. Fødevareminister Hans Christian Schmidt tog godt imod ideen på en konference i sidste uge i Vejle om ”Udfordringerne i landdistrikterne”, og det samme var tilfældet forleden i Udvalget for Udvikling i Landdistrikter i Region Midtjylland. Nu håber jeg, at langt flere vil være med, så det lykkes at klare den mægtige opgave.