Lokalpolitik

Byforskønnelse med mislyde

Ikke alt er idyl i forbindelse med de nye tiltag i V. Hassing

V. HASSING: Der blev uddelt et ja med mislyde, da byrådet på denne uges decembermøde sagde god for det projektudkast, der af rådgivnings- og planlægningsfirmaet Niras er blevet udarbejdet i forbindelse med den forestående byforskønnelse af Springvandspladsen i V. Hassing. Det er et projekt, der blandt andet giver plads til en udvidelse af den lokale brugs, etableringen af en ny Fakta-butik med tilhørende p-pladser og en ny Spar Nord-filial, ligesom der også bliver tale om et rekreativt løft til det lille, grønne åndehul ved Springvandspladsens vandkunst. Var der i byrådet generel enighed om, at det er godt, at Springvandspladsen får et byforskønnende løft, så udtrykte Gert Andersen (K) også glæde over, at det med Niras ikke er det samme rådgivningsfirma, der har stået for den flittigt kritiserede forskønnelse og trafikdæmpning af Halsvej. Samtidig slog Gert Andersen også fast, at han ikke var udelt begejstret for udseendet af den nye Fakta-butik, og det fik formanden for teknisk udvalg, Johannes Elsnab (V), til med frustration i stemmen at konstatere, at det ikke kan nytte noget at undsige projektet på nuværende tidspunkt - når man ellers i hele det forudgående sagsforløb har bakket op om dette. Derudover blev der i debatten om V. Hassings byforskønnelse også sat fokus på vejføringen i byen. Her har Halsvej hidtil været den gennemgående vej i byen, men undervejs i sagsforløbet er politiet kommet på banen med et ønske om, at trafikforholdene ved centerområdet omkring kroen ændres, så der frem-over bliver tale om en ny ubetinget vigepligt for de bilster, der kommer fra den vestlige ende af Halsvej ind mod centerområdet. Heller ikke dén idé brød Gert Andersen sig om, og Johannes Elsnab fortalte da også, at politiet nu var blevet overbevist om, at Halsvej fortsat skal være den gennemgående vej. Dét fik til gengæld Jørgen Hansen (S) til at fastslå, at politiets omtalte idé i hans øjne faktisk er den bedste løsning på trafikafviklingen i det nævnte område - men her måtte viceborgmesteren imidlertid hurtigt konstatere, at han stod helt alene med dét synspunkt.