Byg broer og red miljøet

Stor EU-konference i Aalborg samler op på topmødet i Johannesburg

Miljøpolitik 9. september 2002 08:00

AALBORG: Hvordan sikrer vi menneskehedens overlevelse på den lille blå planet? Det spørgsmål og alle de andre mere detaljerede fra verdenstopmødet i Johannesburg om de globale miljøproblemer får en ekstra tur i vridemaskinen på en stor EU-konference i Aalborg Kongres & Kultur Center 19.-20. september. Som noget ganske usædvanligt er der tale om en åben konference, der er gratis for deltagerne. Her deltager såvel EU-miljøkommissær Margot Wallström som den danske miljøminister Hans Chr. Schmidt sammen med flere hundrede repræsentanter fra alle dele af samfundslivet i de fleste europæiske lande. Konferencen har fået den engelske titel "Environmental Governance, Building Bridges - the importance of Implementation, Integration and Information" - "Miljølederskab, Bygge Broer - betydningen af implementering, integration og information" - og de tre i'er er et vigtigt omdrejningspunkt for konferencen. I oplægget spørges der: - Hvordan kan vi skabe en ny og effektiv informations- og kommunikationsstrategi, der udvikler sig fra bevidsthedsskabelse til erfaringsudveksling? - Hvordan kan vi sikre en bedre og mere effektiv implementering og overholdelse af miljølovgivningen? - Hvordan kan vi sikre en mere integreret tilgang til miljøspørgsmål? Spørgsmålene skal blandt andet behandles i tre workshops, og under informationstemaet tager man fat på diskussionen om, hvad der skal til for at man kan få velinformerede borgere, der aktivt involverer sig i den miljømæssige beslutningsproces i en forestilling om, at en stor og hidtil ukendt styrke er nødvendig for at opnå resultater på miljøområdet. Under overskriften implementering tager en anden workshop fat på, hvordan man opnår en mere effektiv og opportun implementering af EU-lovgivningen - ikke kun af hensyn til miljøet men også for at styrke EU-institutionernes samt EU-lovgivningens troværdighed. Derfor vil denne workshop præsentere oplæg fra interessegrupper, som har implementeret og overholdt gældende miljølovgivning i videre udstrækning end påkrævet. Endelig kigger den tredje arbejdsgruppe på, hvordan man opnår et bedre samspil mellem behandlingen af miljøspørgsmål og andre politiske spørgsmål, altså hvordan man får dem integreret? Som oplægget konstaterer vil det være nødvendigt med en tværpolitisk tilgang, da modstridende holdninger inden for eksempelvis transport-, landbrugs- og energisektorerne har resulteret i destruktive frem for forstærkende og bæredygtige økonomi- og miljøpolitikker. Ud over de tre workshopsom de tre I'er vil der på konferencen også være et diskussionsforum om Østersøen, en rundbordsdiskussion om unges rolle i opbygningen af et bæredygtigt samfund samt uddeling af "The 2002 European Sustainable Cities Award", en pris som uddeles til byer med det mest bæredygtige miljø. "The European Sustainable Cities Award" organiseres af et netværk fra "Kampagnen for Europæiske Bæredygtige Byer" og finansieres af Europa-Kommissionen. Prisen udspringer af den første konference for bæredygtige byer holdt i Aalborg 1995 i kølvandet på verdenstopmødet om miljø i Rio de Janeiro 1992. Første uddeling fandt sted i 1996, da Albertslund fik den, siden har også Stockholm (1997), polske Gdansk (1999) og finske Tampere (1999) fået den. For at modtage prisen skal man have vist fremtrædende eksempler på god praksis og engagement i bæredygtig udvikling og Lokal Agenda 21. Miljøkommissær Margot Wallström vil uddele prisen i Aalborg.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...