Vadum

Byg et EU-center i stedet

AALBORG:Der er mange byer, der har et musikhus - men der er ingen, der har et EU-center. Så sådan et skal Aalborg tage og bygge, mener John L. Henriksen fra Vadum. Han forestiller sig, at det skal bygges så det ligner en muslingeskal, der åbner sig op mod fjorden. Der skal være en indgangsportal fra landsiden i to-tre etager og en hall med hvert lands flag med oplysning om hvor i bygningen skal gå hen for at nærmere info om de enkelte lande. For hvert af EUs medlemslande skal nemlige have sit eget område i bygningen, hvor landene kan præsentere sig for gæsterne. - Hvert land vil formentlig gerne finansiere sit areal, og naturligvis skal der stilles fælles regler op, så de ydre rammer er ens for alle. Som årene går sker der naturligvis en udvikling, og det gør at huset ikke bliver statisk, men et stykke levende Europa. Det skal være stort og markant, og med det internationale islæt, der bliver tale om, vil det være naturligt om det blev en dansk arkitekt,der ville kunne udforme huset, så det kan udfylde de rammer, der kan tilfredsstile alle europæere, skriver John L. Henriksen. I centrum for det hele skulle så være en flot koncertsal. - I modsætning til et decideret musikhus som logisk vil være uanvendt i flere perioder vil her blive tale om et hus med liv i hver eneste dag. Et videncenter, et festcentrum, et mødested og et samlingspunkt for Aalborg og alle Europas lande, mener John L. Henriksen. Han forestiller sig også, at centret kunne bruges til mindre konferencer.