Hospitaler

Byg et nyt sygehus ved Hobro Nord

For­mand for Ho­bro Sy­ge­hus’ støt­te­for­en­ing Tom So­el­berg. AR­KIV­FO­TO: LARS PAU­LI

For­mand for Ho­bro Sy­ge­hus’ støt­te­for­en­ing Tom So­el­berg. AR­KIV­FO­TO: LARS PAU­LI

SUNDHED:Sygehusdebatten fortsætter, og vil snart gå ind i en afsluttende fase. Det seneste er forslaget om et helt nyt Sygehus Himmerland beliggende i Haverslev, tæt ved motorvejen. Regionsdirektør Per Okkels siger, at det er absolut noget man vil overveje. Haverslev ligger lidt tættere ved Aalborg, og derved kan man frigøre noget plads og kapacitet. Samtidig understreger Per Okkels, at der er knaster i projektet, nemlig anlægsmidlerne samt at flere i den sydlige del af regionen vil søge til sygehusene i Randers og Viborg. Dette vil koste alle skatteyderne i regionen penge, da det er cirka 30 procent dyrere, når borgerne behandles uden for regionen. Næstformand i regionsrådet Niels Kr. Kirketerp, har udtalt til NORDJYSKE, at han frygter, man svigter regionens nye borgere mod syd. Et synspunkt jeg i øvrigt er meget enig med Kirketerp i. Hvis man kommer til at arbejde videre med planen om at bygge et helt nyt sygehus, hvorfor så ikke vælge en løsning, hvor alt går op i en højere enhed? Nemlig, byg et nyt Sygehus Himmerland i forbindelse med motorvejsfrakørsel Hobro Nord. Borgmester H.C. Maarup, Mariagerfjord Kommune har givet udtryk for, at man sagtens kan finde jord til sygehuset i dette område. Der er mange fordele ved en placering ved Hobro Nord: Man lukker regionen mod syd. Man er beliggende tæt ved motorvejen. Man har fordel af centerbyen Hobros jernbanenet og busforbindelser. Man får lettere læger til sygehuset, når man har flere transportmuligheder til arbejdsstedet. Man får et sygehus der er mere centralt beliggende i Himmerland end Farsø. Man vil have et naturligt aflastningssygehus for Aalborg. Man vil modtage akutte medicinske og kirurgiske patienter. Langt de fleste patienter vil kunne behandles på sygehuset, men de der skal overføres til Aalborg Sygehus kan blive det i løbet af meget kort tid, ca. 20 minutter. På Aalborg Sygehus kan man bygge videre på de undersøgelser, der allerede er foretaget på Sygehus Himmerland i Hobro. Men så er der altså lige problemet med at finde pengene til det nye sygehus. Haverslev-løsningen kan være brugbar. Hobro Nord-løsningen er som skitseret ovenfor bedre, men hvorfor ikke opnå de nævnte fordele ved at placere et fuldt udbygget sygehus i Hobro, når denne løsning samtidig er den billigste. Intet andet sted i Himmerland kan man byde noget tilsvarende. Ortopædkirurgien, der i dag er i Farsø, kommer fra hele Nordjylland og kan uden problemer flyttes til Hobro og udføres af de samme læger som i dag. Hvad udbygning af sygehuset angår, er man i Hobro i den heldige situation, at man på Hobro Sygehus kan udbygge og skaffe de nødvendige sengepladser enten ved at bygge langs jorden eller ved at gå i højden, så her er heller ingen problemer. I øvrigt er jeg af den opfattelse, at bygge i højden ingenlunde er en dårlig løsning, se blot på Aalborg Sygehus, men det er rart at have begge muligheder at vælge imellem. For mig at se har regionsrådet tre seriøse projekter at tage stilling til, nemlig: Haverslev-modellen, Hobro-Nord-modellen eller en udbygning af Hobro Sygehus. Jeg vil være realistisk. Jeg tror ikke politikerne kan finde penge til at bygge et helt nyt sygehus. Derfor er der kun en mulighed: En samling af et fuldt udbygget Sygehus Himmerland i Hobro, der på grund af den lette mulighed for transport til og fra Aalborg samtidig vil være et vigtigt og centralt beliggende aflastningssygehus for Aalborg.