Byg på uddannelse

Det var opløftende at læse vicedirektør på Aalborg Handelsskole, Per Christian Jensens indlæg (Synspunkt 16.1.).

FREMTID:Det var opløftende at læse vicedirektør på Aalborg Handelsskole, Per Christian Jensens indlæg (Synspunkt 16.1.). Per Christian beskriver ret klart det behov, der er for kompetenceløft for alle på det danske arbejdsmarked, hvis Danmark også efter krisen skal have en højt kvalificeret arbejdsstyrke fra leder til medarbejder. Jeg er helt enig med Per Christian i, at det er nu, arbejdet med opkvalificering skal i gang, og en kompetenceafklaring vil være et stort skridt i den rigtige retning. Specielt virksomhederne har et stort ansvar for at få sendt sine medarbejdere på uddannelse i stedet for umiddelbar fyring. 3F Aalborg har siden 2008 arbejdet med netop kompetenceafklaring af egne medlemmer i samarbejde med AMU-centrene, Tech College Aalborg og AOF. Dette arbejde fortsætter og er nødvendigt for, at den enkelte kan få et overblik over egen uddannelsessituation og derved også kunne lave en individuel uddannelsesplan. Tilbuddet er blevet godt modtaget hos de arbejdsgivere, der har benyttet sig af muligheden, og medarbejderne får klarhed over egen uddannelsessituation og fremtidige muligheder. Derfor er Per Christians forslag om en ny national plan på uddannelsesområdet slet ikke så tosset. Der er mange regler der trænger til, at blive tilrettet den nye økonomiske situation med større ledighed, så mulighederne for at få løftet egne kompetencer også er til stede. Det arbejde bør regeringen kaste sig over med det samme. Per Christian og andre vil gerne have den almindelige dansker til at blive ved med at forbruge. Han skriver, at vi ikke skal spare i dagligdagen eller vente med forbedringerne i eget hus. Jeg tror ikke, at man helt har forstået, at mange danskere allerede har nået grænsen for fortsat øget forbrug. Det er ikke alle, der er den luksus forundt bare at kunne fortsætte forbruget, når luften forsvinder ud af privatbudgettet. De 3F-medlemmer, der ryger på dagpenge, har meget sjældent de muligheder. Jeg kan derfor ikke bakke op om en så generel opfordring. Det kan ende i personlig konkurs eller tvangsauktion, hvis låntagning er eneste mulighed for, at kunne fortsætte forbruget som hidtil. Det kan ikke være rigtigt, at det er forbrug og helst overforbrug, der skal drive Danmark i fremtiden, men det er åbenbart de højtuddannedes endegyldige løsning på den økonomiske krise. Situationen er ret alvorlig. Lige nu er der 25 pct. ledighed hos 3F Aalborgs medlemmer i Byggegruppen. De kan ikke æde af egen hale, for at undgå at spare når det er nødvendigt. Vi skal bygge fremtiden på uddannelse, opkvalificering, kvalitet og styrkelse af den danske model.