Priskarteller

BYG: Sort arbejde større problem end illegalt

KØBENHAVN:Det har vist sig, at sort arbejde er et større og mere udbredt problem end illegalt arbejde. Derfor opfordrer Dansk Byggeri nu de forskellige fagforbund til at udvise samme ildhu i bekæmpelse af måneskinsarbejde, som man gør i kampen mod illegal arbejdskraft. Direktør Børge Elgaard, Dansk Byggeri, siger, at man naturligvis er enig med forbundene i, at illegalt arbejde udført af folk fra lande uden for EU skal stoppes. Men han mener ikke, at det er borgere uden for EU, der udfører det meste illegale arbejde i Danmark: - Det er derimod forbundenes egne medlemmer, der udfører sort arbejde i et sådant omfang, at det får omfanget af udlændingenes arbejde til at forsvinde under bagatelgrænsen, lyder det fra Børge Elgaard. Dansk Byggeri oplyser, at de seneste tal fra Rockwoolfondens forskningsenhed viser, at der årligt udføres sort arbejde i Danmark for et sted mellem 26 og 29 milliarder kroner. Det svarer til knapt 78.000 fuldtidsbeskæftigede "hvide" arbejdere. Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT-kartellet) forstår godt Dansk Byggeris synspunkt. Men at illegalt arbejde er en bagatel, mener man ikke i kartellet. BAT-kartellet udgav sidste år en undersøgelse: Illegal arbejdskraft i Danmark, der viser, at man inden for byggeriet har illegal arbejdskraft, der på årsbasis svarer til knap 1700 fuldtidsstillinger. Og det er kartellets mål at få dette tal bragt ned. Diskussionen om illegalt arbejde kontra sort arbejde er dukket op i forbindelse med, at Østre Landsret tirsdag afsiger en meget principiel dom om udnyttelse af illegal arbejdskraft. Her står et ægtepar tiltalt for ulovligt at have brugt to litauere til at istandsætte deres millionvilla ved Furesøen nord for København. Sagen ses af mange som den endelige prøveklud for effekten af den lovstramning, som Folketingen vedtog på området for tre år siden. Sagen er blevet udråbt som den helt store test for de nye regler, Og det er netop den, Rigsadvokaten og den konservative justitsminister Lene Espersen gang på gang har henvist til, når fagforeningerne har klaget deres nød. /ritzau/