Byggeboom giver mere tjek på fortiden

Tusindvis af nye almennyttige boliger

Det er ikke kun håndværkere, entreprenører og arkitekter, der får ekstra travlt i forbindelse med det byggeboom, der venter i form af byggeriet af 3424 almene boliger i kommunen. Aalborg er den kommune i landet, hvor der suverænt er givet mest tilsagn til at bygge alment byggeri, og før fremtidens nye boliger primært 2700 ungdomsboliger kan skyde op af mulden, så skal fortiden tjekkes. Derfor kan byggeriet betyde ekstra arbejde for arkæologerne. 2010 lavpunkt De arkæologiske aktiviteter følger nemlig antallet af byggerier, derfor håber direktør for Nordjyllands Historiske Museum, Lars Christian Nørbach, at man får mere at lave i 2011. Han mener allerede at se en tendens, og alene byggeriet af det nye sygehus i Aalborg Øst ventes at kaste noget arbejde af sig. - Jo flere byggesager, lokalplaner, der er, jo mere har vi også at lave. Det ansætter og afskediger jeg folk i forhold til. Altså hvilke opgaver får vi, siger Lars Christian Nørbach. 2010 var ifølge museumsdirektøren et absolut lavpunkt, hvad angår antallet af udgravninger indenfor forhistorisk arkæologi, der primært opererer i det åbne land og ikke i middelalderbyerne. - Det er helt klart, at vi har kunnet mærke finanskrisen sidste år. Det var helt vanvittigt, altså der var stort set ingen opgaver, der kom ind i første halvår af 2010, siger Lars Christian Nørbach. Hårdt ramt af krisen I 2008 var der således 60 udgravninger, mens der i 2010 kun var 38 sager. I øjeblikket er der 10 arkæologer ansat på Nordjyllands Historiske Museum, men sidste år måtte Lars Christian Nørbach sige farvel til to arkæologer på grund af det lave aktivitetsniveau. Han mener, at Nordjylland har været ekstra hårdt ramt af finanskrisen. - De andre steder har de haft en motorvej eller noget andet altså nogle større offentlige sager. Nu kommer der sygehuset og vejinvesteringer i forbindelse med City Syd. På Nordjyllands Historiske Museum gennemgår man alle byggesager og lokalplaner for Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord kommuner, hvilket er over 10.000 sager om året. - De fleste byggesager er carporte, og der har vi jo intet at gøre. Med de større lokalplaner skal vi ikke nødvendigvis ud og kigge, men vi har noget materiale, erfaringer og nogle data, der gør, at vi kan sige, at der sandsynligvis er noget her. Bronze-fund I nogen sager ved man hurtigt, at man ikke skal ud med graveskeen. - Det kommer meget an på, hvor projekterne ligger henne, altså f.eks. på godsbanearealet er der ikke noget for os. Men museumsfolkene skal eksempelvis have undersøgelser i gang på Jørgen Berthelsens Vej, hvor den gamle SiD-bygning lå, i folkemunde kaldet Kreml. Nu skal der bygges boliger, men arealet ligger i et område, hvor der tæt på er fundet en bronze-genstand fra jernalderen med en metaldetektor. Derfor har museet opfordret til, at der skal gennemføres en større arkæologisk forundersøgelse, før man tager stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning.