Byggeboom presser budgetterne

Udvalgsformand foreslår metode til at sikre mest muligt for pengene

Ny­byg­nin­ger­ne på Bjerg­by- Myg­dal Sko­le i 2003 blev til ved partneringmetoden. ar­kiv­fo­to

Ny­byg­nin­ger­ne på Bjerg­by- Myg­dal Sko­le i 2003 blev til ved partneringmetoden. ar­kiv­fo­to

NY HJØRRING: Det går forrygende stærkt i byggebranchen med stærkt forhøjede håndværkerpriser til følge. Dette byggeboom lægger stærkt pres på byggebudgetter - også kommunerne. Ny Hjørring kommunes anlægsbudgetter på skole- og daginstitutionsområdet i 2007 ligger endnu ikke fast, men udvalgsformand Ole Albæk (T) foreslår, at politikerne benytter den såkaldte partneringsmodel for at få mest muligt for pengene. - På grund af den økonomiske situation kommer vi til at kigge på andre budgetmodeller og her kan partneringsprincippet være en god ide, siger Ole Albæk. Princippet går i al enkelhed ud på, at man inviterer virksomheder til at byde på en opgave med et fast budget. Altså hvor meget skoletilbygning kan vi få for eksempelvis 10 mio. kroner? Metoden har været brugt ved renoveringen af Holmegårdskolen og ved Bjergby-Mygdal Skole i Hjørring kommune og ved Skolefritidsordningen på Hirtshals skole i Søndergade. Fordelen ved metoden, er at man på forhånd ved, at budgetterne for de enkelte projekter holder, da man skærer på delelementer i projekterne før byggestart for at få budgettet til at holde. Lidt den omvendte situation af mange store byggeprojekter - eksempelvis musikhuset i Aalborg - hvor man for sent opdager, at licitationen bliver for dyr, hvilket tvinger bygherren til at skære i projektet bagefter. Prioritering fastlagt Politikerne i sammenlægningsudvalget har endnu intet samlet overblik over næste års økonomi i storkommunen, men politikerne i Børne- og undervisningsudvalget har allerede prioriteret opgaverne. - Vi har stoppet alle projekter, som ikke er fuldt finansieret i 2006 for at sikre, at vi kan få et overblik over budget 2007, siger Ole Albæk. - Hvis vi får en prisstigning på håndværkeropgaver på 20 pct. næste år, er vi nødt til at prioritere. Først i køen står Bagterpskolen, som er meget slidt samt infoteket i Bindslev og SFOen i Tornby. Udvalget har opstillet et ønskeanlægsbudget på 47,4 mio. kroner til skoler i 2007 og 18,6 mio. kroner til daginstitutioner og dagplejen. Da sammenlægningsudvalget har vedtaget en principiel beslutning om at sigte efter et samlet anlægsbudget på 68 mio. kroner i 2007 - 1000 kroner pr. indbygger - ses det nemt, at Børne- og Undervisningsudvalgets budgetønsker må spredes over flere år og indgå i en hård prioritering. - Det er ikke mindst skolernes faglokaler, som trænger til en kærlig hånd. Udvalget vil næste år tage rundt på skolerne og se på netop faglokalernes stand, siger Ole Albæk.

Forsiden