Byggeboom

FREDERIKSHAVN:Admiralgården og bebyggelsen ved Frydenstrand er fyrtårnene i et byggeboom for andelsboliger i Frederikshavn. Men foruden de to store projekter er en række mindre sat i gang eller allerede færdiggjort. Til den sidste kategori hører en bebyggelse med 12 huse ved Badmintonvej, som ejendomsmægler Jens Jørgen Calundan har været styrmand på. Boligerne er solgt og de nye ejere flyttet ind. Jens Jørgen Calundan står også for salg af et andelsboligprojekt på Odinvej med 18 boliger og er involveret i en udstykning ved Lerstien mellem Frederikshavn og Kilden, hvor det er på tale at opføre en del af husene som andelsboliger. Nybolig står for salget af et andet andelsboligprojekt med otte boliger ved Badmintonvej. Syd for Nordre Skanse er et mindre anelsboligprojekt under forberedelse. I oplandet er der andelsboliger på murerskeen i bl. a. Jerup. Jens Jørgen Calundan mener, at der - trods overskud af både lejligheder og parcelhuse i Frederikshavn - fortsat er et marked for nye andelsboliger. - Frederikshavn har stadig meget få andelsboliger sammenlignet med f. eks. Hjørring, siger han. Prisen for Admiralgården er oplyst til at være i nærheden af 100 mio. kr. for 48 boliger. De samlede udgifter til igangværende og planlagte andelsboligprojekter i Frederikshavn er formentlig i omegnen af en kvart mia. kr.