Lokalpolitik

Byggede uden tilladelse og brød påbud

Nu er byggetilladelse i hus - men skorsten kræver landzonetilladelse og hermed nabohøring

Ø. BRØNDERSLEV: Først byggede de uden byggetilladelse, siden brød de et standsninspåbud. En ny løgfabrik på Gjerndrupvej i Øster Brønderslev er hermed kommet i kommunens søgelys. Brønderslev Kommune fik først på året henvendelse fra Agrova a/s, der havde planer om at flytte løgproduktionen til Gjerndrup Kartofler. - På et efterfølgende møde tilkendegiver vi, at vi er meget positive overfor planen, fortæller teknisk chef Asger Nielsen, Brønderslev Kommune. Både mundtligt og på skrift oplister kommunen en række konkrete problemstilling, der skal indgå i en sagsbehandling Ifølge kommunens oplysninger bad Agrova Food siden Bygningskontoret i Aalborg varetage kontakten til myndighederne. Ulovligt byggeri - 14. juli kaldes vi ud til virksomheden, fordi en nabo mener, at virksomheden benytter lagunen (et bassin hvor Gjerndrup Kartofler udleder kartoffelvand, red). I forbindelse med det besøg konstaterer vi, at der bygges på fuld kraft. De har ikke byggetilladelsen. Og det udløser et standsningspåbud. Asger Nielsen oplyser, at virksomheden var indstillet på at følge påbuddet, og ved en besigtigelse konstaterer kommunen da også, at byggeaktiviteten er indstillet. Agrova begrunder det ulovlige byggeri med en kommunikationsbrist med Bygningskontoret i Aalborg. - Efterfølgende får kommunen en ny henvendelse om lagunen fra en nabo - og endnu engang tager vi på tilsyn. Og her må vi så konstatere, at standsningspåbuddet ikke er overholdt. De byggede ikke, da vi var derude - men siden byggede de videre, fortæller Asger Nielsen. - Vi tog et møde med virksomheden 31. juli, hvor vi gjorde status over, hvad vi manglede at få ind. Og i mandags kunne vi så sende byggetilladelsen. Teknisk chef konstaterer, at to skorstene kræver en landzonetilladelse, og hermed en nabohøring. Røg, støj og møg Teknisk chef oplyser, at virksomheden ifølge planloven ikke skal have miljøtilladelse, inden produktionen begynder. - Problemer håndteres hvis eller når de opstår. Hvis nogen er generet af eksempelvis støj eller røg, skal de henvende sig - og så vil forvaltningen tage affære, oplyser Asger Nielsen. Virksomheden har fået byggetilladelse, men for at starte produktionen fordres en ibrugtagelsestilladelse. - Og den kan som udgangspunkt ikke laves, før man har fået zonetilladelsen. Vi kan så vurdere, om vi kan give tilladelse til en midlertidig produktion - en forsøgsproduktion, hvor vi kan foretage støj- og røgmålinger. Men vi har ikke fået henvendelse med ønske om prøvestart.