EMNER

Byggeeksporten byder sortsyn trods

Efterspørgsel på dansk ekspertise bag tocifrede vækstrater

NORDJYLLAND:Mørke skyer synes at have fået overtaget, hvad angår verdensøkonomien, men på eksportmarkederne trodser de danske entreprenører og producenter af byggevarer de alvorlige udsigter. Ifølge nye tal fra Dansk Byggeri fortsætter eksporten fra de to sektorer med tocifrede vækstrater. I 2007 omsatte danske entreprenører for næsten otte milliarder kroner i 2007, og det var en stigning på 13 procent i forhold til 2006. I samme periode steg den samlede eksport af byggevarer fra 37,4 milliarder kroner til 42,4 milliarder kroner, en stigning på 13,3 procent. - Vi kan konstatere, at de danske entreprenører har formået at øge eksporten, siger Henriette Thuen, chef for internationalt sekretariat i Dansk Byggeri. Ebbe M. Iversen, administrerende direktør i Per Aarsleff A/S og formand for Dansk Byggeris eksportsektion glæder sig over de fortsatte tocifrede vækstrater. - En vækst i omsætningen på 13 procent er ganske pænt, ikke mindst når vi tager i betragtning, at der samtidig har været vækst på hjemmemarkedet, siger Ebbe M. Iversen. Hvad angår nye kontrakter og derfor fremtiden, ser det også ganske flot ud for branchen. I 2007 blev der indgået kontrakter for i alt 6,7 milliarder kroner, hvilket ganske vist er en tilbagegang på 38 procent i sammenligning med 2006. Nedgangen skal dog ses i lyset af, at flere af entreprenørerne i 2006 indgik store kontrakter både i Central- og Sydamerika og i EU-landene. - Det kommer ikke bag på mig, at vi ser et fald i værdien af nye udlandskontrakter. Den fordobling af ordreindgangen, vi oplevede i 2006, ville være svær at overgå, siger Ebbe M. Iversen, der påpeger, at 2007, hvad angår nye kontrakter, ligger langt over 2005. Ifølge direktøren skyldes væksten, at danske entreprenører har været gode til at udvikle nye kompetencer og tilpasse sig et skiftende marked. I den forbindelse henviser han til, at der de seneste år er kommet fokus på energi- og klimaområdet på globalt plan – områder, hvor danske entreprenører gennem mange år har samlet sig stor ekspertise. - Den ekspertise efterspørger mange udenlandske markeder nu, forklarer Ebbe M. Iversen. De danske projekter omfatter blandt andet vandkraftanlæg, vindmøllefundamenter, kloak- og afløbssystemer, drikkevandsforsyning og kystsikring.

Forsiden