Lokalpolitik

Byggegrunde undgår varmeværk

Udvalg vil ikke forpligte kommende grundejere til kraftvarme

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kaj Wisti Lassen (V): - Det er en principiel sag. Vi gør hvad vi har gjort med andre lokalplaner.

HVALPSUND:Selv om varmeværket og 29 borgere prøvede at lave om på det, må tolv kommende grundejere i Hvalpsund selv bestemme om de vil slutte sig til kraftvarmeværket eller ej. Den slutning kom teknisk udvalgs fem medlemmer til mandag, og det indstiller de nu til kommunalbestyrelsen til at godkende på dens sidste møde den 13. december. Det sker efter at en lokalplan for de tolv grunde har været i offentlig høring og alle, der har interesse i sagen, følgelig har kunnet komme med indvendinger før det sidste offentlige stempel i byrådssalen gør udstykningen lovlig. Dyr varme - Vi talte om det i en halv times tid, og vi var ellers et par stykker, der var til sinds at støtte kraftvarmeværket. I stedet blev vi enige i at støtte lokalplanens ordlyd, forklarer teknisk udvalgs formand, Kaj Wisti Lassen (V). Baggrunden for de mange borgeres indsigelse er den svære situation, som Hvalp-sund Kraftvarmeværk er i. Især de i foråret stærkt stigende oliepriser har gjort det meget dyrt at få varme herfra. Især fordi mange af medlemmerne har pligt til at tilslutte huset, uanset om de bruger den eller ej. En familie skal således betale 24.500 kroner årligt, selv om de kun bruger brændeovn. Samme regler for alle - Når vi er enige om, at der ikke skal være tilslutningspligt for de nye grunde, så er det fordi vi fandt ud af, at det er det er de regler der har været for de sidste udstykninger, Farsø Kommune har lavet. - Vi synes ikke at vi kunne gøre tingene anderledes for de sidste grunde, heller ikke når udstykkeren kan have haft en forventning om, at byrådet ville gøre her som man har gjort i lignende sager, siger Kaj Wisti Lassen. Pris og principper Fra varmeværkets side er sagen ellers meget enkel: Jo flere medlemmer man har, des billigere kan man gøre tilslutningen for alle andre medlemmer. I indsigelsen henviser varmeværket også til, at det er i modstrid med kommunens egen varmeforsyningsplan at man ikke får så mange som muligt ind i den kollektive varmeforsyning. - Det er en principiel sag, det her, og vi vælger at gøre som vi har gjort med de andre lokalplaner, siger Kaj Wisti Lassen. Han håber til gengæld, at arbejdet med at bringe værkets priser ned bærer så meget frugt, at de kommende grundejere selv kan finde på at melde sig til varmeforsyningen. Området skal i øvrigt også gennem en arkæologisk forundersøgelse af den ene eller anden slags. Der er ganske vist ikke registreret historiske fund her, men bakkens placering gør det muligt at noget nyt kan dukke op, har Vesthimmerlands Museum oplyst i sit høringssvar.