Lokalpolitik

Byggekravene, der forsvandt

Krav til boligbyggeri i Bagterp er ikke med i lokalplan og byggetilladelse

Grundene bag de gamle villaer ved Bagterpvej er blevet hævet med op til en meter. Det er en af de kritiske naboer, Arne Jensen, der her er ude med tommestokken. FOTO: KURT BERING

Grundene bag de gamle villaer ved Bagterpvej er blevet hævet med op til en meter. Det er en af de kritiske naboer, Arne Jensen, der her er ude med tommestokken. FOTO: KURT BERING

HJØRRING:Der må ikke flyttes jord eller drænes grundvand væk i Engparken. Ikke engang en lille smule. Det blev sagt igen og igen, og var klokkeklare krav til bygherren, da politikerne gav grønt lys for 30 nye boliger i Engparken. Men det kuperede, faldende terræn er blevet glattet ud og nogle steder hævet ganske betragteligt. Og der er tilsyneladende blevet drænet i området, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. - Der står ikke i lokalplanen, at der ikke må ske en grundvandssænkning, og det er lokalplanen vi skal forholde os til. Uanset hvad der er blevet sagt, siger Ole Jakob Svendsen fra Hjørring Kommunes natur- og miljøafdeling. Afdelingen har accepteret en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med byggeriet. Gummiparagraffer Terrænregulering på byggegrunden udenfor paragraf 3-området kan Ole Jakob Svendsen ikke tage stilling til, da natur- og miljøafdelingen kun bekymrer sig om det beskyttede naturområde. Han henviser til planafdelingen. Lokalplanen siger at ¿Området er udlagt som beskyttet naturområde, og områdets tilstand må ikke ændres¿ og ¿eventuel udstykning og bebyggelse skal udføres under hensyntagen til stedets særlige landskabelige karakter¿. Der står ikke et ord om grundvandssænkning og terrænregulering. - Lokalplanen regulerer ikke alt. Det der mangler, fastholder vi i byggetilladelsen, siger Tonni Hansen i planafdelingen. Ifølge mødereferater kan terrænregulering ikke komme på tale. - Så er der ingen tvivl. Det skal være et vilkår i byggetilladelsen, fastslår Tonni Hansen og henviser til byggeafdelingen. Det må man gerne Her er sagsbehandleren, Morten Skotte, ikke bekendt med den tilførsel af jord der er sket i Engparken. Han ser dog ingen problemer i at der er sket en terrænregulering: - Man må gerne regulere terrænet hvis det ikke generer naboerne, siger han. NORDJYSKE Stiftstidende har fået aktindsigt i sagen og dermed også set byggetilladelsen til Engparken. Der står ikke noget om grundvandssænkning eller terrænregulering. Det står dog stadig sort på hvidt på papirer i sagsmappen på teknisk forvaltning: ¿Hjørring Kommunes repræsentanter slår fast, at ingen form for grundvandssænkning er tilladt i området; hverken permanent eller midlertidig¿ og ¿Hjørring Kommunes repræsentanter slår fast, at ingen form for terrænregulering er tilladt. Det gælder i byggemodninger generelt, og i denne byggemodning i særdeleshed¿. Disse to citater er taget fra et referat af et møde mellem bygherre og myndigheder i juni sidste år.