Byggemodning af Agerlund

Murer- og entreprenørselskabet William Andersen og Søn får som lavestbydende arbejdet med at byggemodne første etape af det nye boligområde Agerlund i Astrup. Som følge heraf indstilles det, at der frigives der 180.000 kroner fra det kommunale anlægsbudget til vej, belysning og naturgas samt 140.000 kroner fra kloakværkets anlægsbudget til nye kloakker.