Byggeplaner for 27 millioner på vej til Bagterpskolen

HJØRRING:Bagterpskolen står som tidligere fortalt i NORDJYSKE overfor en gennemgribende fornyelse. Nu er en projektgruppe kommet med en skitse til, hvordan det skal foregå, og den deler byggeriet ind i tre etaper. Etape ét skal omfatte et afsnit for børnene på mellemtrinnet, personale og administrationsfaciliteter samt et nyt køkken. Pris 8,8 millioner. Næste etape indeholder en række faglokaler som sløjd, billedkunst og drama, og dertil kommer et centerområde med café, auditorium og læsesal. Pris 9,3 millioner. Tredje etape omfatter et udskolingsafsnit, sprogklasser samt specialklasser for børn med DAMP. Pris 7,4 millioner. Børne- og undervisningsudvalget har netop godkendt skitsen og har indstillet til byrådet om at finde penge til etape et i budgettet for 2006 og til de næste to etaper i de næste to budgetår. - Bagterpskolen skal op på samme standard som de andre skoler, og det er den ikke i dag, siger udvalgsformand Else Købstrup (V). Skoleleder på Bagterpskolen, Palle B. Kristensen, har tidligere på året givet NORDJYSKE en rundvisning i de saneringsmodne lokaler. Her pegede han på, at kælderen var det værste - her holdes timer i billedkunst i lokaler uden ret meget lys. - Skolen er bygget i 1960"erne, og den har de tradtionelle klasseværelser på 45 kvadratmeter. Det giver kun mulighed for undervisning, hvor eleverne sidder på deres pladser. Det betyder, at det er sværere at lave undervisning, der lever op til de krav, der stilles i dag, hvor undervisningen skal tilpasses den enkelte elev. Vi klarer os med nødløsninger, og det er ikke nogen katastrofe. Men jeg håber, at vi snart får nogle bedre lokaler, sagde Palle B. Kristensen dengang. Samtidig får Bagterpskolen nu også to pavilloner, som skal bruges til DAMP-klasserne, indtil de nye lokaler står klar. Den ene pavillon kommer fra Lundergårdskolen og den anden fra Børnehaven Spiren. Pavillonerne er blevet nødvendige, fordi skolen har fået to ekstra DAMP-klasser og nu er oppe på fem klasser, hvor der går børn fra forskellige kommuner.