Byggeplaner på Bagterpskolen på vej

Politikerne har besluttet, at der skal gøres noget ved Bagterpskolens slidte og utidssvarende lokaler

HJØRRING:Bagterpskolen er ikke opdateret til moderne undervisningsformer. Det er omkring otte år siden, at der har foregået noget byggeri på skolen, og nu er det på tide at gøre noget ved det. Det er medlemmerne af børne- og undervisningsudvalget blevet enige om, og de har derfor besluttet, at en udvidelse af skolen skal indarbejdes i budgettet 2006-2009. - Det er for tidligt at sætte nogen dato på, hvornår byggeriet kan gå i gang, men denne beslutning er en politisk blåstempling af, at vi skal have gjort noget ved Bagterpskolen, fortæller udvalgets formand, Else Købstrup (V). Foreløbig har en projektgruppe bestående af repræsentanter fra skolen og kommunens bygherrerådgiver udarbejdet et idégrundlag, som ridser nogle hovedtræk op for, hvordan man ønsker at skolen skal være. Den indeholder blandt andet grupperum, et fællesrum, et nyt indgangsparti og en funktionsopdeling af skolen i et indskolingsafsnit, et mellemskoleafsnit og et ud- skolingsafsnit. Samlet pris: 25,5 millioner kroner. Mere end bord og stol Det lyder af mange penge, men det er realistisk, mener Else Købstrup. - Bagterpskolen har ikke fået en gennemgribende opdatering, som de andre skoler har, og det skal den skole selvfølgelig også have. Også den pædagogiske og undervisnigsmæssige udvikling har gjort det nødvendigt at ændre på forholdene. - Den undervisningsform, der kræves i dag, stiller nyt krav til de fysiske rammer. Det er ikke nok med et bord og en stol. Der skal for eksempel også være mindre rum, hvor eleverne kan arbejde i grupper, fremhæver Else Købstrup. Projektgruppen skal nu arbejde videre med sit idégrundlag, gøre det mere konkret og dele det ind i etaper, og en endelig bevilling af pengene skal gennem byrådet. Bagterpskolen er tresporet og har desuden fem DAMP-klasser og fem specialklasser i sprog.