Lokalpolitik

Bygger 162 boliger på campingpladser

Helårsboliger uden bopælspligt på Strandvejens Camping og Josefines Camping

LØKKEN:Kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå har i mange år ønsket campingpladserne ud af Løkken by, og det ønske begynder nu at gå i opfyldelse. Josefines Camping er ligesom Strandvejens Camping solgt, og der skal bygges boliger begge steder - 62 på Strandvejens Camping og 100 på Josefines Camping. Teknisk udvalg fik forelagt begge projekter onsdag. - Vi skulle bare forholde os til om der skal udarbejdes lokalplaner eller ej, og det er vi nået frem til at der skal, fortæller Kim Bach (fællesliste), formand for teknisk udvalg. - Vi vil gerne sikre os at der bliver mest mulig offentlighed omkring planlægningen. Det er projekter af et omfang, der virkelig kan få noget betydning for Løkken, og derfor skal Løkken også høres, mener Kim Bach. Teknisk udvalg har således ikke godkendt nogle af byggeprojekterne endnu. - Men det ser ud til at være gode, solide projekter, der prioriterer kvalitet, siger Kim Bach. Gavlhuse i massevis På Strandvejens Camping vil firmaet Holmsø Huse bygge 62 helårsboliger uden beboelsespligt. Her lyder skitseforslaget på gavlhuse i to etager, hvoraf de fleste bliver på 100 kvm., og et mindre antal bliver 128 kvm. Boligerne skal have vand-skurede facadesten den første meter over sokkel og træbeklædning på resten af facaden. Bebyggelsesprocenten for området som helhed bliver ifølge skitsen på 31. Projektudviklingsselskabet Kaae Gruppen vil forvandle Josefines Camping til Josefines Have med 100 helårsboliger uden beboelsespligt. Også her skal der bygges gavlhuse, der bygges som rækkehuse, samt 21 dobbelthuse som længehuse. Lokalt præg Husstørrelserne er fleksible. Både længehusene og gavlhusene kan ifølge projektet tilbydes i tre størrelser: 85, 100 og 120 kvm. Bebyggelsesplanen bygger til dels videre på den eksisterende karakteristiske bebyggelsesstruktur i Løkken, eksempelvis de øst-vest vendte længehuse og mange dobbelthuse er også karakteristisk for Løkken. Teknisk forvaltning vurderer dog ikke at gavlhusene er karakteristiske det pågældende sted. Maritime gavlhuse er efter forvaltningens opfattelse mere havne- og marinaorienterede. Bygherren på Josefines Camping mener i øvrigt at projektet kan holdes indenfor rammerne i den eksisterende lokalplan, men i teknisk udvalg er der altså flertal for at udarbejde lokalplaner for begge projekter.