Gymnasiale uddannelser

Bygger sin egen hal

Aalborghus vil kunne hjælpe idrætsforeninger ud af lokalenød.

Aalborghus Gymnasium arbejder nu intenst med planer om opførelsen af en ny sportshal ved siden af skolen på Sohngårdsholmvej. Det vil kunne være med til at løse de halproblemer, mange idrætsudøvere kæmper med i store dele af Aalborg. Man håber, at hallen, som ventes at koste et sted mellem 10 og 15 mio. kr., kan stå færdig i 2010. - Vi ved, at mange foreninger er interesserede, siger rektor Torben Poulsen. Gymnasiet, som blev selvejende institution med egen bestyrelse pr. 1. januar 2007, vil nu udnytte selvstyret fuldt ud. Således omgås man også med planer om at overtage gymnasiebygningerne, som indtil videre er offentligt eje. Så vidt NORDJYSKE Stiftstidende erfarer har andre nordjyske gymnasier tilsvarende planer, bl.a. Nørresundby Gymnasium. Bestyrelsesformand Peter Norrild meddeler således i Nørresundby-gymnasiets tidsskrift Lindormen, at man håber på en favorabel aftale med staten, hvilket vil sige en købspris, der svarer til halvdelen af vurderingen.