Skørping

Byggeregnskab for skole godkendt

{ SKØRPING: Sidste etape af to af en ombygning og modernisering af Skørping Skole er afsluttet. Byggeregnskabet viser en overskridelse på 139.570 kr. af det samlede budget på knap 5,8 mio. Selv om overskridelsen ikke var væsentlig, så borgmester Anny Winther ved byrådets endelige godkendelse af byggeregnskabet ingen grund til at rose omfanget, da de 139.570 kunne være brugt til noget andet i kommunalt regi. Børge Olsen mindede om som tidligere borgmester i Skørping Kommune som afsluttende bemærkning, at der under udførelse af første etape var fundet rester af asbest under ombygningen med væsentlige merudgifter til følge . Af samme grund følte han anledning til at betegne den aktuelle overskridelse som lille.