Børnepasning

Byggeri af daginstitution i Sct. Knuds Park

HJØRRING:Hjørring Kommunes børne- og undervisningsudvalg håber hurtigst muligt at kunne komme i gang med opførelsen af en ny daginstitution ved den nye Sct. Knuds Park. Licitationen viste godt nok, at håndværkerudgifterne lå 1,8 mio. kr. højere ned budgetteret, men ved at ændre på konstruktionen i bygningen har man fundet de nødvendige besparelser. I stedet for indvendige betonelementer bliver der trækonstruktioner, og gulvene bliver betongulve med linoleum i stedet for de trægulve, der oprindelig var planlagt. - Det er lykkedes at få prisen ned, så den ligger indenfor rammen, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V). Daginstitutionens placering har længe været drøftet, og det er endt med, at den skal bygges på et 5000 kvm stort område bag Specialskolen for Voksne på Elsagervej. Der bliver indkørsel fra Sct. Knud Park. Den nye daginstitution skal afløse Børnehuset i Christiansgade. Ny Hjørring Kommunes sammenlægningsudvalg skal godkende, at der frigives 7,1 mio. kr. til byggeriet. Der er allerede frigivet én mio. kr. - Vi anbefaler varmt, at man godkender byggeriet, for vi har den gamle institution i Christiansgade, som ingen er stolte af, siger Else Købstrup.