Byggeri af ferieprojekt i Koldkær trækker ud

HolmsøHuset A/S må væbne sig med tålmodighed på den politiske sagsbehandling

KOLDKÆR:Nybyggeriet af 30 feriehuse ved feriecentret i Koldkær må vente lidt endnu, da en uventet part meldte sig på banen. Nemlig en lille kroget bæk. Naturfredningsforeningen, der altid er part, når der skal bygges i et følsomt naturområde kunne konstaterer, at der ikke ville blive de påkrævede otte meter fra bækken hen til sommerhusene. - Dette vil blive rettet til, så der enten bygges et hus mindre eller det flyttes, fortæller projektleder Preben Barra. Der afventes nu en landzonetilladelse i henhold til naturbeskyttelsesloven, før feriehusene kan opføres. Feriecentret der ejes af HolmsøHuset A/S havde en indbudt licitation i maj og har holdt flere møder med Hals Kommune i forbindelse med det store projekt, som også indebærer en tilbygning med en café og reception til svømmehallen. Herfra skal feriehusene samt ferielejlighederne udlejes femover. Salget af 40 ferielejligheder samt byggeriet af 30 feriehuse har været ude til nabohøring, hvor der kun kom indsigelsen fra Danmarks Naturfredningsforening. Byggeansøgningen til disse to projekter, blev indsendt til Hals Kommune for godt en uge siden og kommer op til politisk behandling, når teknisk udvalg mødes i august. For byggeriet ved svømmehallen skal der tages stilling til enten en dispensation eller en lokalplan, da hele bebyggelsesprocenten ér udfyldt. - Men vi er indstillet på byggeriet, når de nødvendige tilladelser foreligger fra Skov- og Naturstyrelsen, fortæller afdelingsleder i teknisk forvaltning, Bente Lindstrøm. Hermed vil så nogle af de første sten på vejen være fjernet for, at HolmsøHuset A/S kan få sat gang i ferie-projektet i Koldkær.