Byggeri af plejeboliger i åben dyst

Byggeriet af 40 nye boliger på vej i Strandby afgøres i konkurrence mellem håndværkerne

STRANDBY:Nybyggeriet af 40 et-værelses plejeboliger i Strandby, opført som ¿Leve-bo-miljøer¿ ved Strandgården i Strandby skal afgøres i en åben konkurrence mellem håndværkerne, har Frederikshavn Kommune besluttet. Fristen for at søge om at løse bygherreopgaven er sat til 20. april kl. 12. Det samlede boligareal i byggeriet bliver forventet på 2680 kr. Det er Boligforeningen Vesterport, der er valgt som driftsherre for boligerne og som ejer den grund, der skal bruges. Den er i forvejen bebygget med almene ældreboliger, som boligforeningen først skal nedrive. Tilladelse hertil forventes opnået fra Velfærdsministeriet. I den åbne konkurrence om det ny byggeri vælges den bygherre, hvis tilbud vurderes som det økonomisk mest fordelagtige. Selv om konkurrencen er åben, bliver der ikke mulighed for at overvære åbningen af de indkomne ansøgninger, anfører kommunens tekniske forvaltning dog samtidig i indkaldelsen af interesserede byggefirmaer.