Byggeri af to boliger er i gang

Et nyt byggeri er gået i gang på hjørnet af Nordens Allé og Agdrupvej ved Nordstjernen, et botilbud til voksne udviklingshæmmede.

Her skal der bo to personer, der i dag bor i et botilbud på Smalbyvej. Beslutningen om at bygge nyt blev truffet i social- og sundhedsudvalget sidste år, og nu er arbejdet altså gået i gang. Formand for social- og sundhedsudvalget, Thomas Krog (SF), glæder sig over det nye byggeri. - Der bliver både bedre forhold for de mennesker, der er der, og det bliver billigere, fordi det kommer til at ligge sammen med Nordstjernen, siger han. I sagsfremstillingen blev det blandt andet fremhævet som en fordel, at boligerne kommer til at ligge i nærheden af det faglige miljø, som beboerne er en del af, og at det vil give driftsmæssige og samarbejdsmæssige fordele. Det nye byggeri er i alt på cirka 175 kvadratmeter og kommer til at rumme to boliger, et fællesareal og nogle personalefaciliteter. Byggeriet ventes at stå klart, så beboerne kan flytte ind 1. september.