Lokalpolitik

Byggeri blev presset igennem

Urimeligt tidspres var årsag til mangelfuld lokalplan

HJØRRING:De ansatte på Teknisk Forvaltning måtte sidde sent om aftenen i sidste øjeblik og skynde sig med at haste lokalplanen igennem, og et par politikere havde kun en uge til at forhandle med bygherre og borgere forud for et møde. Sådan gik det for sig, da lokalplanen for et byggeri i Bagterp blev vedtaget. Og det var en fejl, konstateres der nu fra flere sider efter at Naturklagenævnet har kendt lokalplanen ugyldig og dermed henvist kommunen til at gøre sit arbejde forfra igen. - Planen skulle forceres voldsomt tidsmæssigt inden byrådsmødet. Vi sad heroppe en aften og skrev som gale. Det var set i bakspejlet en fejl, at vi sagde ja til at arbejde under de vilkår, siger kommunens tekniske direktør, Andreas Duus. Han understreger, at forvaltningen selv burde havde sagt fra. - Det kan vi så lære af til en anden gang, siger han. Andreas Duus understreger, at det var specielt for den her sag, at presset blev så voldsomt. - Normalt er vi ikke under urimeligt pres. De fejl, der her blev begået, er ting, som vi normalt er helt sikre i. Forvaltningen mangler ike viden. Fejlene skyldes, at vi accepterede et urimeligt tidspres, siger han og svarer dermed på et spørgsmål, som Peter Melchjorsen, der indklagede sagen til Naturklagenævnet, stillede i avisen i går: Skyldes fejlen manglende viden eller tidspres? Politikere er enige Udvalgsformand Ole Ørnbøll (S) er enig i, at det er gået for stærkt med at få lokalplanen vedtaget. - Den blev hastet igennem. Det var vores indtryk, at bygherren gerne ville i gang, og vi prøvede at tilgodese både bygherren og borgerne, men i virkeligheden tilgodeså vi ikke nogen, erkender han og påtager sig gerne sin del af skylden. Også medlem af udvalget for teknik og miljø, Svenning Christensen (V), bekræfter, at tidspresset på lokalplane var urimeligt. - Processen gik efter min mening alt for hurtigt. Vi havde en meget kort frist til at forhandle med bygherren og beboerne. Vi skulle have det klar til udvalget en uge senere, og det kan man altså ikke nå at gøre ordentligt, siger Svenning Christensen, der også tog forbehold, da lokalplanen blev vedtaget. Han ærgrer sig over, at hastværket nu betyder, at man skal burge en masse tid og ressourcer på at lade sagen gå om. For det kunne have været undgået, mener han: - Hvis bare bygherren og politikerne havde været lidt fleksible, så kunne klagesagen have været undgået. Hvis bygherren havde været villig til at undgå at bygge ind i naturområdet, så tor jeg ikke, der ville have været noget problem, siger han. Nu skal forvaltningen så i gang med sagen igen. Andraes Duus hæfter sig dog ved en positiv ting: - Vi er blevet beskyldt for at manipulere med lokalplanen, fordi vi lavede en åbenlys rettelse af en fejl i den, efter at den var vedtaget. Men den har Naturklagenævnet ikke sat en finger på. Bygherren Ejendomsselskabet Bagterp oplyser, at man stadig ønsker at bygge trods forsinkelsen. - Men det er ærgerligt, at vi bliver forsinkede. Vi regnede med, at tingene var i orden, når planen var blevet godkendt af Hjørring Kommune, og jeg synes, det er nogle detaljer, Naturklagenævnet har hængt sig i, siger Hans Jørgen Jakobsen.

Forsiden