Byggeri er et spejl af fremtiden

HØRMESTED:Med kontanter fra Sindal Kommune og Leader-midler plus det løse, blandt andet i firm af sponserede arkitekt-tegninger, er skolen og foreningslivet i Hørmested ved at redde sig et pænt antal kvadratmeter. Siden midten af august har håndværkerne huseret i Hørmested og lærerværelse og administration er blevet forvist til specialundervisningslokalet. Hørmested Skole har nemlig været vaks ved havelågen og bestilt udvidelse af skolens administration - for egen regning, påpeger skoleinspektør Per Frandsen - da der alligevel skulle bygges til lærerværelset. Tilbygningen er omkring 35 kvadratmeter og koster i omegnen af 400.000 kroner, og projektets hjørnesten er at skabe fælles lokaler til foreningslivet i Hørmested, men som en sidegevinst kan man glæde sig over, at der samtidig bliver tale om en udvidelse af lærerværelset. - Det bliver et meget fleksibelt lokale med en skillevæg med foldedør samt et 15 kvadratmeter stort foreningslokale med dør, siger Per Frandsen, som dog påpeger, at der naturligvis er lagt op til, at foreningerne benytter andet end blot det lille lokale. Han påpeger, at for skolens vedkommende er det nye lokale helt i tråd med de politiske udmeldinger fra børne- og kulturudvalget i forhold til både børnepolitik og landsbyordningernes - senere børnecentrenes - fokus og samarbejde også med foreningslivet for at skabe den rette sammenhæng fra vugge til og med 7. klasse lokalt. - Fremtiden er fint afspejlet i dette projekt, mener skoleinspektøren. Hele byggeriet ventes afsluttet i begyndelsen af november.