Børnepasning

Byggeri gavner ældre og personale

Kærbo moderniseres fra gulv til loft, og ny demensafdeling er undervejs

RANUM:I disse dage gør børnene i daginstitutionen Børnehuset store øjne: Som nabo til plejehjemmet Kærbo kan de fra første parket følge, hvordan maskiner jævner deres gamle legeplads med jorden for at lægge fundamentet til en ny tilbygning til plejehjemmet. Det er for alvor taget hul på første fase af den storstilede renovering af plejehjemmene Kærbo og Bøgely til en pris i omegnen af 118 millioner kr. Allerede i juli vil tilbygningen med otte splinternye boliger for demente, personale- og servicefaciliteter samt dagcenter for hjemmeboende demente stå klar. Bygningen opføres i en etage som muret byggeri med rødt tegltag og forbindes med det eksisterende plejecenter med en ny gangforbindelse. De otte boliger har hver især et bruttoareal på 45 m2 og indeholder tekøkken, opholdsstue, soverum og badeværelse. I indretningen er der taget hensyn til, at der skal være tilstrækkelig plads til to hjælpere og hjælpemidler. - Vores personale skal have et ordentligt arbejdsmiljø. Ellers bliver det for hurtigt nedslidt, så der er to aspekter: medarbejdernes og de ældres tarv, forklarer forvaltningschef Bjarne Pedersen, Løgstør Kommune. Små enheder Boenheden rummer et fælles opholds- og spiserum og fælles køkken, som placeres centralt, så beboerne kan orientere sig. Ved indgangen til hver bolig er det desuden meningen, at der skal monteres noget personlig og genkendeligt. Ideen om at skabe små og overskuelige boenheder eller klynger er gennemgående i hele nybygnings- og renoveringsprocessen på de to plejehjem. - Grupperne bygges op om fælles rum som selvstændige enheder, hvor beboerne inddrages i dagligdagen, er med til at lave mad og så videre. Det skal være så familiært og overskueligt som muligt. Ingen synes, det er rart at sidde i en spisesal med 40-50 mennesker hver dag, siger Bjarne Pedersen. Når tilbygningen står færdig, tager håndværkerne fat på at ombygge de beskyttede boliger i den eksisterende tre-etages bygning fra 1956. De beboere, som midlertidigt må ud, rykker ned i den nye tilbygning. Der indrettes otte ældrevenlige boliger på 1. sal, som alle kan benyttes af kørestolsbrugere uden plejebehov. Dette byggeri forventes færdigt i november, og så varer det et par år, inden håndværkerne vender tilbage. Da er det nemlig renoveringen af Bøgely i Løgstør, som står får tur. Alle kan følge med I 2006 renoveres sidste del af Kærbo. Det er det nyere længehus fra 1983, som tages under kærlig og gennemgribende behandling. Huset ombygges til to boenheder med henholdsvis syv og ni boliger for plejekrævende beboere. Det har været et stort og kompliceret puslespil for kommunen at få genhusning og byggefaser til at gå op i en højere enhed, og folk uden teknisk indsigt i alle detaljer vil have svært ved at overskue hele det store projekt. Det vil kommunen gerne gøre noget ved. - Borgerne skal kunne se, hvad vi laver, og hvor langt vi er. Der skal være åbenhed, understreger bygningskonstruktør Peter Staun, Løgstør Kommune. Derfor bliver alle tegninger, tidsplan og løbende orientering om projektet lagt ud på kommunens hjemmeside i løbet af februar. Desuden vil kommunen udstille plancher over byggeriet på biblioteket og på de to berørte plejehjem. Skulle en og anden læser harmes over, at børnene i Børnehuset nu må undvære deres legeplads, iler vi med at bringe en god nyhed: Børnene får til sommer en spritny legeplads indrettet med arkitekthjælp og behørigt hensyn til daginstitutionens ønsker.