Byggeri i gang ved Nordjysk Andel

Nye produktionsfaciliteter forventes fuldt funktionsdygtige ved årsskiftet

DRONNINGLUND:Udsigten til en skorsten på 82 meter førte til, at naboerne til Nordjysk Andel nord for Dronninglund i årets første måneder kæmpede hårdt for at stikke en kæp i hjulet på det store grovvarefirma. Anstrengelserne var dog forgæves for naboerne, der til sidst måtte opgive kampen. Hos Nordjysk Andel er man i dag meget ked af kontroversen med naboerne, men efter at de nødvendige tilladelser fra kommune og amt er givet, er forberedelsen af den høje skorsten og et nyt produktionsanlæg begyndt. - Vi er gået i gang med at lave det nye fundament. Vi starter med skorstenen, og derefter fortsætter vi med fundamentet til produktionstårnet, fortæller John Møller, der er produktchef for foder hos Nordjysk Andel. I begyndelsen af maj, når fundamentet til de nye bygninger er klar, starter man med at bygge tyve siloer, der tilsammen skal rumme 1800 tons råvarer. Disse skal stå i det nye produktionstårns nordlige ende, og de vil være klar inden det øvrige tårns færdiggørelse. Omkring starten af juni forventes det, at man kan begynde at beklæde den udvendige del af produktionstårnet, og samtidig vil man også begynde at rejse den 82 meter høje stålskorsten. Nordjysk Andel forventer, at de nye bygninger vil være færdige i starten af september. Nordjysk Andel forventer dog, at man kommer hen i november, før produktionen i den nye bygning kan påbegyndes, og en stor del af denne måned vil så blive brugt til at indkøre de nye produktionssytemer. 1. december skal man være oppe på 80 procent af produktionskapaciteten, mens de nye faciliteter skal være fuldt funktionsdygtige ved årsskiftet. Mens der arbejdes med de nye faciliteter, er man i øvrigt også ved at lave nye opbevaringstanke i de eksisterende bygninger. Tankene skal indeholde melasse og fedt, som tidligere har ligget i beholdere under åben himmel.