Lokalpolitik

Byggeri - Kalkværksvej

PROTEST:Det er klart, hvor mange gange har vi beboer i Bakkegården ikke hørt denne frase, som i sammenhæng med et forsøg i at retfærdiggøre, byggeriet af et Socialpsykiatrisk center på Kalkværksvej. Vi som beboer i området, har underforstået, ikke været seriøse nok i vores protest, protesterne var let købte er der blevet nævnt. Alligevel kan vi vel forsvare fremmødet på borgermødet med, at vi i boligforeningen har demokrati, og bestyrelserne i de respektive afdelinger, er blevet valgt til varetage beboernes interesser, også til et sådant møde. Nu var det næsten med tåre i øjnene, punktet på byrådsmødet blev debatteret, men det ændre jo ikke det fakta, at vi som borgere, i en offentligheds fase, i naivitet tror vi har medindflydelse på beslutningerne, det er i alt fald hvad der var lagt op til, desværre er sandheden noget andet. Her ville alle nu redde æren, der blev vasket hænder, og tørret øjne, for til sidst at fremføre, at vi som samfund ikke var gode til at tage vare på vores dårligt stillede psykisk syge, hvis ikke dette byggeri blev gennemført, det ville give os sår langt ind i sjælen. Desværre må vi igen se vores politikere uformåen i at se vores formål med protesten, for vi har aldrig i vores protest mod byggeriet, på nogen måde sat formålet til debat, men kun bygningen, selvom den ifølge en politiker, passede perfekt ind i omgivelserne, så opfattede vi det som en alvorlig sag, og ikke som en skønheds konkurrence. Oven i dette påstås det fra politisk side, at vi udlægger området til parkeringsplads, er for os helt hen i skoven, for i kan da med vores egne øjne se, at kommunen på byen torve henviser turisterne til netop dette området som parkeringsplads. Efter Teglgårds fadæsen modtager kommunen den 27 juni 2007 på et lukket byrådsmøde, et købstilbud på grunden, der bliver lavet et mageskifte, mellem kommunen og bygherren Trigon A/S, et byggeselskab som for egne penge og risiko vil opføre dette byggeri som ingen ved kommunen har givet tilsagn om at bruge, så en nedlæggelse af dette kreative område på Kalkværksvej påbegyndes, ja selv en nødvendig lokalplan bliver laves til indgåelse af handlen, smart ik".