Bortførelser

Byggeri når politiske højderENTREPRENØR: Urimeligt grundejer skal være gidsel i bygggestrid

STØVRING:Byrådet skal tirsdag afgøre en alvorlig byggestrid i på Højdedraget, hvor et byggeri er stoppet på grund af en overskridelse af gulvhøjden. Byrådet har to muligheder at vælge imellem. Enten skal der ske en fysisk lovliggørelse, hvilket på godt dansk vil sige nedrivning. Entreprenøren KFS-Boligbyg opgør tabet til en halv million kroner. Den anden mulighed er at give dispensation til byggeriet og derefter politianmelde for overtrædelse af byggetilladelsens vilkår og lokalplanens bestemmelser. Striden har fået KFS til at overtage byggeriet helt og fuldt for at holde ejerne af grunden på Højdedraget skadesløs efter kommunens har udstedt påbud om at standse byggeriet. Entreprenør Kurt F. Sørensen mener ikke, at bygherren skal være "gidsel i kommunens korstog mod KFS Boligbyg", som det hedder i en henvendelse til byrådet. To gange tidligere har selskabet fået dispensation ved et par byggerier på Hulvejen, hvor den tilladte niveauplan var overskredet. Kurt F. Sørensen forklarer, at det ikke var meningen at bygge på kote 38.13 eller 43 centimeter højere på den pågældende grund. Fejlen skyldtes, at der skulle måles fra en begravet skelpæl og ikke fra en afmærket pæl, som det ellers er sket før. Kommunen må ikke bære nag over tidligere dispensationer, men tværtimod tage i betragtning, at byggeriet lovligt kunne være to meter højere end det faktisk er, da lokalplanen tillader en facadehøjde på 4,5 meter og byggeriets facade faktisk kun er på 2,85 meter. Endelig anfører Kurt F. Sørensen, at hans firma de sidste 20 år har opført et hundrede huse i Støvring kommune og beskæftiger 80 ansatte. Umiddelbart inden byrådets møde tirsdag, drøfter teknisk udvalg og økonomiudvalget deres indstilling til byggesagen.