Lokalpolitik

Byggeri på Skiveren Camping for Tilsynsråd

Naboer til Skiveren Camping vil have stoppet halbyggeri

SKIVEREN:Gav Frederikshavn Kommune i februar i år en ulovlig byggetilladelse til Skiveren Camping? Det mener ejerne af sommerhuse, som ligger nabo til pladsen, og de har bedt Tilsynsrådet for Nordjylland vurdere sagen, fremgår det af en indsigelse, som de har indsendt mod et nyt lokalplanforslag for campingpladsen. Skiveren Camping vil gerne opføre et nyt aktivitetscenter i umiddelbar nærhed af indkørslen til pladsen. Den lokalplan, som Skagen Kommune udarbejdede, så byggeriet kunne gennemføres, blev underkendt af Naturklagenævnet. Lokalplanen indeholdt ikke en visualisering af, hvordan byggeriet vil påvirke landskabet, påpegede klagenævnet. Desuden manglede der en mere præcis angivelse af, hvor byggefelterne på pladsen er. Et par måneder efter, at Naturklagenævnet havde stoppet den første lokalplan, gav Frederikshavn Kommune i februar i år byggetilladelse til en kioskbygning og en velfærdsbygning, som ligger i hver sin ende af den planlagte aktivitetsbygning. Inden det skete var der blevet støbt sokkel til det samlede byggeri. Sommerhusejerne mener, at byggetilladelserne er givet ulovligt. Det begrunder de blandt andet med, at Skagen Kommune tidligere havde afgjort, at det ikke kunne bygges, medmindre der blev udarbejdet en ny lokalplan. Opførelsen af kiosken og velfærdsbygningen var efter Skagen Kommunes mening ikke mulig efter den oprindelige lokalplan for campingpladsen. Denne plan er godkendt i 1997. Frederikshavn Kommune har vurderet, at det er muligt at give byggetilladelserne efter den gamle lokalplan. Derimod kan aktivitetsbygningen ikke godkendes, hvorfor der i juni i år blev fremlagt en ny plan, som gør både opførelsen af aktivitetsbygningen, en overdækket svømmehal og et nyt varmeværk muligt. Tilsynsrådet har endnu ikke truffet afgørelsen i klagesagen over byggetilladelserne til kiosken og velfærdsbygningen. Derfor indgår det i sommerhusejernes indsigelse med den nye lokalplan, at de mener, kommunen bør vente med at færdigbehandle planen, indtil Tilsynsrådet er kommet med en afgørelse. I modsat fald er sommerhusejerne klar til endnu en gang at indbringe sagen for Naturklagenævnet, fremgår det af indsigelsen. Sommerhusejerne mener, at den planlagte aktivitetsbygning er så høj, at den vil virke meget generende for udsigten fra sommerhusene mod havet, og de frygter, at byggeriet vil give det samlede byggeri ved campingpladsen området en karakter af bymæssig bebyggelse.