Lokalpolitik

Byggeri på torv en varm kartoffel

Rådmand overvejer at købe byggegrund tilbage

MIDTBYEN:Teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) er i den grad blevet bombarderet med protester og argumenter fra beboere i midtbyen, at han nu overvejer at lade kommunen tilbagekøbe en byggegrund på Bredegade Torv midt i Aalborg. Alt var ellers lagt til rette, så investeringsfirmaet City Ejendomme kunne bygge fem meter til det såkaldte kebabhus på torvet. Det ville reducere Bredegade Torv med cirka en tredjedel. Men da Midtbyens Borgerforening og andre beboere i midtbyen fik nys om planerne, rejste der sig et ramaskrig. Derfor indbød teknisk forvaltning beboerne i midtbyen til et møde, som fandt sted torsdag aften, og hvor omkring 30 mennesker deltog. For dem kom det som et chok, da teknisk rådmand Henrik Thomsen allerede har solgt et bid af torvet til City Ejendomme med henblik på en udvidelse af kebabhuset og en tilsvarende reduktion af Bredegade Torv. På mødte blev rådmanden præsenteret for kraftige argumenter imod det planlagte byggeri. Såsom at det fuldstændig vil ødelægge torvet, som kommer til at ligge i skygge det meste af dagen. I stedet efterlyser beboerne mere liv på torvet, eventuelt i form af yderligere udendørs servering. Tænkeboks Henrik Thomsen opfordrede som konklusion på det livlige møde, hvor også City Ejendommes direktør Hans Andersen var til stede, at parterne stikker hovederne sammen for at finde en løsning, der er tilfredsstillende for alle parter. - Jeg har lovet de borgere, der deltog i mødet, at jeg vil gå i tænkeboks hen over sommeren for at vurdere et projekt i forhold til den massive modstand, borgerne gav udtryk for, siger han. Rådmanden vil tage en drøftelse med både Hans Andersen og en gruppe beboerrepræsentanter i starten af august. - Kan der i den forbindelse ikke skabes en enighed, vil jeg ikke udelukke at kommunen tilbagekøber arealet, siger han. Diskussionen om Bredegade Torv har stået på i mange år og startede længe før Henrik Thomsen blev rådmand. Midtbyens Borgerforening startede faktisk for at blande sig i udformningen af torvet. Resultatet blev ikke sådan, som borgerforeningen havde ønsket sig. Og der er da også stadig ting, som foreningen gerne vil have ændret. - Men det glæder mig meget, at deltagerne i mødet udtrykte sig positivt om torvet, som det tager sig ud. Det er faktisk mit indtryk, at borgerne mener, at det er det bedste torv i byen. Det er ikke så ringe endda. Derfor vil protesterne få en særlig vægt i min endelige vurdering, siger rådmanden.