Lokalpolitik

Byggeri ved anlægget skal diskuteres igen

FJERRITSLEV:Ideen med at bygge 18 boliger tæt ved Fjerritslev Lystanlæg skal nu diskuteres igen i Fjerritslev Kommunes økonomiudvalg. Spørgsmålet blev udsat fra et møde i december, fordi politikerne ville have et opklarende møde med bygherren, Anders Jørgen Sønderstrup, Holmsø Huset. - Det møde blev holdt kort før jul. Her blev det konkluderet, at det er vigtigt at få sat gang i en lokalplan for at få lagt rammerne for området, oplyser økonomiudvalgets formand, borgmester Otto Kjær Larsen (V). Økonomiudvalget havde også ønsket at få mere at vide om finansieringen af byggeriet, men det er der ikke taget stilling til endnu. Byggeplanerne går på at opføre tre længer, to små med tre boliger i hver og en stor på to etager med 12 boliger. Den store og en af de små skal efter planen ligge direkte ud mod lystanlægget, mens den tredje skal ligge ud mod en kommende sti mellem lystanlægget og Søgade. Den skal bygherren også anlægge. Der er en eksisterende lokalplan for området, men den giver ikke mulighed for at bygge i to etager. Derfor skal der laves en ny plan. Otto Kjær Larsen pointerer, at en ny lokalplan alene skal fastlægge de præcise grænser for, hvordan det aktuelle område kan benyttes, og der altså ikke nu skal tages stilling til selve projektet. Planen vil komme ud til offentlig høring, hvor naboer og andre interesserede kan komme med bemærkninger. Byggeplanerne ved lystanlægget har mødt nogen modstand allerede da teknisk udvalg diskuterede dem. Karl Aage Jespersen (UP) er betænkelig ved et byggeri på den bløde mosebund, og Otto P. Kjær (UP) har en række indvendinger, der især går på det uheldige i at bygge lige ud til byens grønne åndehul, at bygge på lav bund og at ødelægge efterspørgslen på andre grunde i kommunen.

Forsiden